A Mi Kis Sionunk, 1919 (3. évfolyam, 1-4. szám)

1919-01-01 / 1-2. szám

t 9 olW s ''-J Cens. G. Moza­Nagykároly, 19Í9. évről. III. évfolyam, Január—juöiáíi 1—2 zs; KIS SIONDNK A NAGVKÁROLVI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS = KERESZTIÉN EGVHÁZTAGOK LAPJA. = Az„Evangeli ;us Egyházközségi Gyátnintézet“, az „Evangélikus Gyülekezeti Nőegylet“ és az„Evang. Leányegyesület“ közlönye. V V V Megjelenik negyedévenként egy szám. =-■­------=-------------------------------------------- <1 El őfizetési ára a hívek évenkénti önkéntes szives adománya. • • Örök szeretet. „Az Isten szeretet I. János 4 : 16. A messze ködlő ó-kor ismert kényura, Szirakuza zsarnoka: Dioniziusz, próbára akarta tenni egy hírneves bölcs tudását e fogas kérdéssel: „Mi az Isten ?“ A bölcs egy napi gondolkozási időt kért s annak elteltével még egy 'napot, végül pedig szégyenkezve vallotta be: „Minél tovább gondolkozom rajta, annál kevésbé tudom“. E kérdésre, amelyre a bölcs elméje mind­hiába kereste a feleletet, Galilea egyszerű fia: János apostol adja meg a választ ezt mondván: „Az Isten szeretet.“ Széditően magas, mélységeden mély e szó, e felelet. — Kérdezd meg a rezgő fényű csillagokat, melyek esteimen kigyulnak az ég kárpitján: „Mi az Isten ?“ és egy értelemmel azt válaszolják: Az Isten a korlátlan hatalom, akinek egyetlen intésére világok dőlnek szét köddé s világok újulnak meg a roppant végtelenben. Szólaltasd meg a langysugaru tavaszt, a virágos nyarat, a harmatsirató észt s a meggémberedett telet, kérdve: „Mi az Isten?“ és karban fognak felelni: Az Isten a végéremehetetlen bölcsesség, aki mindeneket jól cselekedett. Kérdezd meg az élet tanító mesterét, az avult századok krónikását, a történelmet: „Mi az Isten ?“ és komoly ajka arrój fog beszélni, hogy Isten az osztó — igazság, aki jutalmaz, aki büntet kinek-kinek az ő cselekedetei szerint. Tudakold önnön lelkiismeretedtől: „Mi az Isten?“ és hallani fogod válaszát szivednek dobbanásában : Isten a hófehér szentség, lángtekintete előtt meg nem állhat a torza- laku bűn. De kérdezd meg az evangéliumot: „Mi az Isten ?“ és az apostol sárgult írásaiból feléci cseng egy lágy, szelíd hang, ezt mondván: „Az Isten szeretetA korlátlan hatalom, a végéremehetetlen bölcsesség, a részrehajtás nélküli igazságosság, a hófehér szentség csak ruhája, csak köntöse az egek Urának, az Isten lényege, szivének legben­sőbb érzete: a szeretet. „Az Isten szeretet“ . . . avagy nem erről beszél a csillagfényes bethlehemi éj­szaka? Nem arról regél-e ajka, hogy Isten megszánta a földet boritó vak homályt és a legragyogóbb fénysugarat küldte a földre le: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ö egyszülött Fiát adta“ . . Nem arról beszél-e a golgstai kereszt, hogy egy nagy szeretet járt valaha a földön, amely magára vette a mi vétkeinket és keresztfára szegeztetve: megbünhődte a múltat és jövendőt. „Az Isten szeretet“ . . . Boldog, aki e nagy szót már megértette, aki látja az aranyszálat, szeretetnek aranyszálát, melyet az a titkos kéz belesző életünknek arasznyi szakaszaiba. Boldog, akinek hitvallása igy J

Next

/
Oldalképek
Tartalom