Katolikus Gimnázium, Marosvásárhely, 1889

— 42 — a budapesti 1885-iki országos általános kiállításról 13 drb. 13 fűz. 3. A mi hadseregünk. 1 drb. II. Gr Bethlen Jánosné: Erdély főispánjai. 1 drb. III. Tinta István: 1. Flora Transilvania«. 1 drb. 2. Anleitung Pflanzen zu bestimmen, 1 drb. 3. Unterhaltungen aus der Naturgeschichte. 1 drb. 4. Pestmegye és tájékának viránya. 1 drb. 6. Magyar füvészköny v. 1 drb. 6. Flora Germanica. 2 drb. 7. Flora von Deutschland. 1 drb. 8. Wörterbuch der beschreibenden Botanik. 1. drb. 9. Grundriss der Botanik. 1 drb. 10. Naturgeschichte der Pilauzen. 1 drb. IV. A székelyudvar h. ref. collegium: Imák és beszédek. 1 drb. 1 fűz. V. A gymnas. ifjúság könyvtárától: 1. Székely egyl. képes naptár 1888—1889. 2 drb. 2. A marorvásárh. collég. Értesítője 1889. 1 drb. 3. A m.-vásárh. 1889. évi iparkiáll. jegyzéke. 1 drb. 4. Kovács Ferencz beszéde. 1 drb. 5. A m.-vásárh. ipartanoda Értesítője 1888 —1889. 2 drb. 6. Was sollen wir essen? Breyen. 1 drb. 7. A m.-v. collég, nyomda története. Koncz. 1 drb. 8. A minorita rend név­tára. 1 drb. 9. A csángó-egyes. igaz. tanács, jelentése. 1 drb. 10. A székely egyesül, emlékkönyve 1886. 1 drb. Pual Gyula. VI. A gymnasiumi ifjúsági könyvtár. Szerzemény. 1. Simonyi Z. A magyar nyelv. 2 köt. 2 drb. 2. Heinrich: A német irodalom története II. 1 köt. 1. 3 Banke: A római pápák II. és III. k. 2 köt. 2 drb. 4. Katholikus szemle 1889. és 1890 évfolyam. 5. Földrajzi közlemények XVII. k. 1 köt. 1 drb. 6. Marczali Henrik. A legújabb kor története. 6 fűz. 7. Lévay Vida. Görög-magyar és magy.- gör. szótár. 2 köt. 2 drb. 8. Fischer S. Petőfi élete és müvei 1 köt. 1 drb. 9. Barna F. P. Vergilius Aeneise. 1 köt. 1 drb. 10. Lánczy Gy. Történelmi kor- és jellemrajzok 1. köt. 1 drb. 11. Divald. képzőművé­szet remekei. I. és II. köt. 2. köt. 2 drb. 12. Arany J. Hátrahagyott iratai 4 kötet 4 drb. 13 Bozóky. Római világ 2 köt. 2 drb. 14. Beöthy Zs. A. tragikum. 1 köt. 1 drb. 15. Peez V. A görög tragoedia 1 köt. 1 drb. 16. Greguss Á. Rendszeres széptan. 1 köt. 2 drb. 18. Br. Eötvös J. Falu jegyzője. 2 köt. 2 drb. 19. Bougaud E. A keresztény­ség és korunk. 5 köt. 5 drb. 20. Hunfalvy J. A magyar birodalom

Next

/
Oldalképek
Tartalom