Mályusz Elemér szerk.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XV. Budapest 1934.

Név- és tárgymutató

20 2 , 21, 235, 1. továbbá Kecske­méthy, Perinna Boldizsár, Pintér, Sutorius, Tordai, Velichemus alatt is, —i rektor 1. Czayka, Hodikius János, —i udvarbíró 1. Horánszky. Sennyey István 291. Seratoris György 33 1 . Sérelmek 1. Vallásügyi sérelmek. SimpJcius János 3^ 4 , 178. Sinapius Mihály 235, 304. Skultéti Márton 22. Solar János 1. Somodi János 139 7 . Somogyi Albert 250. Sopornyai prédikátor 1. Pintér. Sopron 190, — kegyúri joga 190 2 , — vm. 157, 168 1 , —i országgyűlés 281, —i Szt. Erzsébet kórház 190. Soputius Jeremiás 236 3 . Sozovius Sándor 117 5 , 236 2 . Sozovszky 1. Sozovius. Spiegel Jeremiás wittenbergi tanár 233 —234. Spiegler Jakab 239 2 , 279, 286—287. Spisko Vencel 206 5 . Starhemberg Ullrich János 63, 87. Stansith 1. Horváth Stansith. Starsics 1. Kiss Starsics. Starzer Zakariás 87. Steger Gáspár 186, — Rafael 219. Stiria (Steier) 16. Stranovith György 130 5 . Strassburgi egyetem 227 5 . Strbanus János 280. Stressensky Albert 3. Stubnvafürdő, Turóc vm. 157. Stumpf János 288—289. Sturm János 220 7 . Superintendens 1. Abrahamides, Dubra­vius, Göncz Miklós, Hodászi, Ho­dikius János, Kürthy, Lány Illés, Melikius, Rohaczius, Xilander, Zab­ler, — látogatás 117—118, 132, 175, 185, 293 2 , — tisztség 128— 129, — választó gyűlés 141, 159— 160, 169—171, 240—241. Sutorius János 288. Svábócz, Szepes vm. 123 3 . Szabad vallásgyakorlat 1. Vallásgyakor­lat. Szabályok az egyházi életre 294—295. Szakolca, Nyitra vm. 215 2 . Szapári István 280. Szász egyházi ritus 234, — lutheri or­thodoxia 1. Szigorú lutheri dogma­tika, — ország 69 6 , 101—103, — választók 69. Szeben 1. Kisszeben, Nagyszeben. Szécsényi harmincad I8ö*. Széchy György 162—164, — Tamás 4 4 , 91, 195—196. Szegedi Gáspár 80—81, — felesége 140. Székeiy Baiázs 245 2 , — János nótárius 303 9 . Szelepcsényi György 297. SzeLeczky Jakab É.45 2 , 248. Szempc, Pozsony vm. 94, 142, —i pré­dikátor 1. Udvardi, —i zsinat 160 —161. Szenczi Molnár Albert 168 1 . Szeniczi deákok 139—140. Szent Erzsébet kórház 1. Besztercebá­nyai, Soproni Szt. Erzsébet kórház, — Anna, Sáros vm. 255, —György vallásgyakorlata 228—233, —Györ­gyi és Bazini grófok 231, —györ­gyi főkapitány 1. Peck, —györgyi templom elvétele 2z8—233, 291, —ilona, Turóc vm. li.8 1 , — Koro­na 23 1 , 49, —máriai prédikátor 1. Eiiae, —miklós, Mosón vm. 107 2 , —miklósi prédikátor 1. Architecto­ris. Szentmiklóssy György 297. Szepes vm. 95, 122—123, 178—179, 207, "213—214, 297—303, — nemessége 95—96, —olaszi 205—206, —reme-, te 1—2, —remetei prédikátor 1. Hillid (?), Solar, —sárosi superin­tendencia 122—124, 171 4 , —sárosi su­perintendens választás 95—96, 123 —124, 159—160, —sárosi superin­tendens 1. Xilander, —szombat 123 3 , —vára 3, 169—170, —váralja 123 3 , 206, —váraljai prédikátor 1. Xilan­der, —váraljai zsinat VI, 23 2 , 89 3 , 96 3 , 124«, 159—160, 165—166, 171 4 , 207, —i egyházak 244, —i esperesség 123, —i főispán 1. Thur­zó Kristóf, Thurzó Miklós, Thurzó Szaniszló, —i kanonok 92—93, 166 —167, 178—179, —i prédikátorok 205, 207, —i prépostok 1. Hosszu­tóthy, Pethe Márton, —i lengyel sztarosztaság 167, 170—171, 178— 179, 205—207, 213, —i 24 városi fraternitas 144. Szepesség 2 2 , 20 2 , 23 2 , 88—89, 118°, — egyházi szervezése 167. Szepsy Jeremiás 180. Szerdahelyi Márton 22 4 , — Mihály nyitrai alispán 255, 267.

Next

/
Oldalképek
Tartalom