Zsinka Ferenc szerk.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIII. Budapest 1929.

I. Protestáns lelkészek nyugtatványai régi tizedjegyzékek mellett

Berzevice: Sobichius Pál 1591. jun. 12. — Kassche Márton 1596. jul. 17. 1598. aug. 19. — Rózsahegyi Zarevucius Mátyás 1601. 1602. okt. 16. 1608. okt. 22. 1609. okt. 10. 1610. szept. 30. 1611. szept. 21. 1621. — Polani László 1624. jun. 29. Boly ár : Andreades Gáspár 1585. aug. 3. 1598. okt. 27. Boroszló: Jakschius Jakab 1585. (szept.) (Hernádszokoly, Terebő.) — Turóci János 1620. szept. 3. Böki: Benedicti Gáspár 1585. szept. 13. (f. Lemes, Abos stb.) Budamér : Benedicti Gáspár 1597. aug. 25. Cselfalva: Sárosi Pál 1595. szept. 14. 1600. okt. 10. 1601. nov. 22. 1602. okt. 3. (f. Porócs, Pósfalva.) — Újvárosi János 1608. szept. 23. — Szeleck-' (?) Mihály 1620. — Szendi Miklós 1626. Cséres ' Rózsahegyi Bálint 1595. jul. 2. 1599. okt. 1. (Poprád­ökrös.) Daróc: Prausnicerus Mátyás 1591. jun. 23. 1595. nov. 6. — Lucae György 1598. okt. 19. 1601. nov. 10. 1609. okt. 19. (f. Polony stb.) 1610. szept. 30. 1621. jun. 21. okt. 18. 1624. jun. 29. Décső: Wildner János 1589. szept. 14. — Langer Ádám 1591. jun. 12. — Lucae Mátyás 1595. — Zsigmond Már­ton 1599. szept. 28. (Magas=Viszoka). — W*tchenaverus András 1612. okt. 11. (Magas) 1616. szept. 10. — Árvái Croci Fülöp 1621. jun. 22. — Lucae András 1624. jul. (Tárca). Deléte: 1603-ban volt itt rector, de nincs megnevezve. Delnekakasfalva: Somosi Lőrinc 1589. szept. 6. 1590. szept. 7* Eperjes: Liptai Bálint 1591. jul. 6. (f. Sósujfalu) — Damasce*

Next

/
Oldalképek
Tartalom