Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő, 1884 (6. évfolyam, 1-12. szám)

5-6. füzet

288 LENGYEL JÓZSEF 70. évében. SZAPPANOS SÁNDOR kecskeméti egyh. tanácsnok 84. évében. KÁNTOR SÁMUEL, beregi e. m. gond­nok 75 évében. CZELDER JULISKA a mi szeretett gyermekünk 5. évében. ZEKE VISCZE tanitó 37 évében. LUGOSSY 'JÓZSEF ny. tanár. akad. tag 72. évében. NOYÁK SÁMEL ev. leik. és esperes neje 1 CANERINYl Zsófia. MAKOVTCZKY János rózsahegyi lelkész. CZI- POTT Györgyné HUTTER Teréz 85 évében. RÁCZ István szatmári ig.,tanács 42 évében. KOSSÁ Károly nagyfalusi lelkész 65 évében. MÁRTON Bálint, a n -bánya e. m. tanácsbirája 68 évében. GYÖRY István majtisi lelkész 80 évében. STRÉZSI György tanitó 81 évében. MIHÁLYI László tanitó ifj. FRANCZISZCZI Sámuel 58 évében, öv. GYÖRY Endréné WURM Katalin Győry Vilmos édesanyja 68. évében. SZENDRE1 József s. vámosi lelkész. VÁMOS János tanitó. BENCZE Károly tanitó 60. évében. SZŰCS Erzsébet Sziics Dániel lelkész leánya 21 évében. Z á g o n i Mózes, hodgyai lelkész 64. évében F a d g y a s Teréz, Fndgyas Pál gymn. ig. leánya 16 évében. C s á n k y Béniámin f. gyarmati lelkész s e. m. t. biró 66 évében. Kiss Béniá- inin Szalárdi leik. Kun Lajos karczagi tanitó neje Katona Klára Balásovics Terézia, Brucket József leik. özvegye 77. évében, özv. Takács Lajosné Ivánka Sámuel leánya 28 évében. Nagy Mihály veröczei lelkész 74. évében. Borsos István ny. lelkész 75 évében. Tóth József bihari lelkész. Pongrác? Emilia, Pongrácz Antal lelkész leánya 16 eveben. Taubinger Ida, Polevkovics Gusz­táv lelkész neje. Kovács Sebestyén József dregélpalaszki esperes 81. évében. FORDÖS Lajos kecskeméti lelkész és főesperes kitűnő egyházi iró munkatársunk 67 évében. Vilim János ügyvéd 53 évé. ben, Jenei József tanitó, Szaniszló Gábor m.-gyáni lelkész 60- évében. Bauer Ottilia, dr. Ballagi Aladárué 22. évében. Bodrogi Sámuel nagyszebeni lelkész 67. évében. Sarkadi Károly alsoki lelkész 80 évében. Kapp Gusztáv n.-szebeni e. gondnok 52 évében. Tasnádi SZEÖCS Erzsébet Német József miskolezi tanár özvegye 83. Piti Francziska Anna Szalai Károly neje. 21. évében. G ö 1 1 n e r Gusztáv ügyvéd e. tanácsnok 45. évében. M ácsai Irma Nagy Miklós neje 32. évében. Nyugodjanak csendesen kedveseink hült tetemei a föld porában, az idvesség örömével várjon reánk lelkök ama fénylő szent egekben ! Nagybányán, nyomatott Molnár Mihálynái.

Next

/
Oldalképek
Tartalom