A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1895 (Budapest, 1895)

M. kir. honvéd gyalogság

86 Honvéd gyalogság. — Tartalékos hadnagyok ezred 1887. január 1 12. Körösi Lajos. 0. Finkey Pál. 1. Neubauer Vilmos. 13. Mirovszky Henrik. 28. Matkóvics András. 20. Vass Lajos. 17. Bermann Miksa. 1. Uhlreich Imre. 10. Katona László. 28. Virág József. 27. Zigovic János. 1. Eckhardt József. I. Zeiller Ödön. 8. Dehény Sándor. 11. Zyzda Zsigmond. 27. Ester Albin. 13. Halus László. 23. Finna János, (h. t.) 8. Deutsch Ignácz. 8. Ferschin Jenő. 15. Winkler István. 3. Tóth Elek. 6. Holzman Károly. 28. Bastaic Ljubimir. 22. Zboray Béla. 1. Brode Adolf 7. Reiber Emil. 13. Kelety Imre. 3. Antal Ákos. 13. Dr. Bozóky And rás. 18. Grüssner Antal. II. Dr. Blanár Béla. 10. Garzó Imre. 4. Péch Kálmán 1. Rajtsán János. 8. Recht Henrik. 23. Antoni Ede. 18. Payer Géza. 19. Fekete Zsigmond. 5. Krummenacker Ferencz. 12. Skrovina József. 7. Diaconovich Aurél. 23. Bergleiter János. 17, Kutnai és eövistyi Zelenka La- jos. 22. Novotny Ferencz. 17. Apt Ödön. 6. Wünschendorfer Béla. 7. Regenhart György. 24. Madarassy Béla. 24. Popovici István. 13. Taubinger Kornél. ezred 1887. január 1. 4. Dr. Genthon Ferencz. 10. Dr. Várady Sándor. 7. Blau Arnold. 22. Kinszky Ármin. 27. Liebstadti Rukavina Rezső. 4. Szilárd Ferencz. 19. Dr. Rásky Béla. 8. Reinhart Gyula. 20. Dr. Kaiser Emil. 20. Makara Iván. 11. Oszwald Károly. 18. Böhm János. 22. Rabár András. 4. Engel Lajos. 11. Ajtay János. 14. Eibel Géza. 15. Rédly Gyula. 6. Dr. Szász Károly. 22. Vararean Nestor. 5. Thanhoffer Antal. 19. Haring Vilmos. 27. Kreutz József. 21. Almai Ferencz. 11. Dr. Laudon István. 3. Keleti Gyula. 19. Hadrava Pál. 7. Rabong János. 7. Havas Ödön. 26. Hantos Ernő. 24. Lienerth Gyula. 13. Hladny Vincze. 24. Alsó-zathurcsai Zathureczky László. 9. Balpataky Imre. 13. Dr. Wippern János. 22. Pálmay Károly. 21. Gallov Géza. 6. Tory Emi1. | 17. Körmendy Béla. 23. Lengyel Ágost. 22. Éltető József. 22. Németh József. 15. Nemes Barnabás. 12. Bekény Aladár. 25. Meixner Ágost. 26. Patriarch Ede. 19. Porubszky Ottó. 1. Csillay Kálmán. 15. Toldy Zsigmond. 26. Mayer Nándor. 23. König Sándor. 8. Seide Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom