A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1895 (Budapest, 1895)

M. kir. honvéd gyalogság

Főhadnagyok: Kemény István, (h. t.). Majer Rezső, (h. t.). Hadnagyok : Dr. Gyurtsy Kálmán. Hajdú Ferencz. Temple Rezső. Kätscher Móricz. Dr. Konkoly-Thege Balázs. Krypiakiewicz Gyula. Pláner Miksa. Samarjay Károly Budiacs István. Dr. Jelűnek Adolf. Dittert Győző. Dr. Kmety Károly. Dióssy Imre. Wolf Berthold. Zacskó Géza. Dr. Skarniczel Gyula. Ludasy-Gans Oszkár. Schlembach János. Modern Emil. Swetlik Nándor. Dr. Stetina Elek. Faludi József. Kiss Gyula. Csapkovits Károly. Bakics Mihály. Mirovszky Henrik. Halus László. Kelety Imre. Dr. Bozóky András. Taubinger Kornél. Hladny Vincze. Dr. Wippern János Ráth Károly. Honvéd gyalog ezredek Tartalék : Dr. Grämling László. Reiser József. Trexler Tivadar. Radó Aurél. Schöner Hugó. Bodánszky Győző. Sztrelka János. Spitzer Jakab. Kcsch Sándor. Peredi Géza. Répászky István, gróf Csáky György. Kecskeméthy Géza. Fack Pál. Mertz Lajos. Dömötör Kálmán. Bäck Károly. Ascher Gerson. Jankó Zsigmond. Spitzer Sámuel. Szabó Jenő. Krippel Mór. Tartoll Béla. Mitták Jenő. Gulden Ferencz. Novotny Mihály. Krippel Antal. Mahr Károly. Mészáros Péter. | Szecsey Lajos. Térfy Béla. Boleschka Ferencz. Berdach Ignácz. Hopfer Gusztáv. Tóth Ákos. Kovácshegyi Kálmán. Hochreiter Alfréd. Hadapród: Horvatovich József, th. 139 Ezredorvos: Dr. Breuer Ármin. Főorvosok : Dr. Fischer Jakab. Dr. Neuwirth Móricz. Dr. Gaál Zsigmond. Dr. Turnovszky Frigyes, Dr. Spitzer Mór. Dr. Henning Károly. Dr. Szillinger Henrik. Dr. Engel Gusztáv. Dr. Karpfen Simon. Dr. Vén Antal. Dr. Lamberger Manó. Dr. Läufer Nándor. Dr. Förster Lajos. Dr. Stern Rezső. Dr. Ramer József. Dr. Pinkusz József. Dr. Wellner Áron. Dr. Kluzinski Károly. Dr. Szeidner Salamon Segédorvosok : Dr. Figlor Henrik. Dr. Birnbaum Zsig­mond. Dr. Pollák Henrik. Dr. Sichermann Ármin Simon. Dr. Berdach Gyula. Dr. Friedmann Bertold. Dr. Fischer Ferencz. Dr. Lehner Jakab. Dr. Messinger Jakab. Dr. Freystadtl Dezső. Kezelötiszt: Tolnay Sándor, hdgy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom