A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1895 (Budapest, 1895)

M. kir. honvéd gyalogság

117 Főhadnagyok: Siegersfeldi Sikora Ká­roly. Jókai Mór. Haviár Gyula. Fischer Károly, (h. t.) Hadnagyok: Haviár Lajos. Szádeczky Gyula. Bajczai Beliczey Tibor. Walter Ottó. Schwertner Imre. Piti László. Deutsch Miksa. Busa Ákos. Klima Rezső. Wieland Sándor. Mandello Vilmos. Wagner Ferencz. Kubicsek Gyula. Gruber Géza. Ferencz Gyula. Körösi Lajos. Külley Pál. Gelley Antal. Bleuer Sámuel. Kristóffy István. Szabó János. Honvéd gyalog- ezredek Tartalék: Fabriczy Soma. Gerő Hermann. Orbán Ferencz. Tary István. Dr. Kele József. Czukermandl Adolf. Dr. Kreutzer Mihály. Bánhegyi Aladár. Frey Lajos. Marschal Pál. Hevesi Sándor. Tassner Győző Dénes. Schmidt Lajos. Mészáros Imre. Hidegh Sándor. Pórszász Károly. Tóth Dezső. Papp László. Pethes Manó. Sándor Elek. Szentkirályi Mihály. Frankó István. Bozóky Leó. Gubicza Ádám. Dóczy Lajos. Mihályi István. Szentpéteri József. Szendeffy Károly. ; Tanczik Lajos. 1 Szabó Emil. Dobozy Ambrus. Hadapródok : j Fülöp Ábrahám, th. ; Rózsa Gyula, th. Samu István, th. Kojnok Tamás, th. Ezredorvos : Dr. Zöldy János. Főorvosok : Dr. Perémi Dezső. Dr. Pólyák Lajos. Dr. Kátai Péter. Dr. Fischer Ferencz. Dr. Csánki Géza. Dr. Szabó Sándor. Dr. Mátéfíy Pál. Dr. Hubay Miklós. Dr. Kemény Salamon Segédorvosok: Dr. Feuer Áron. Dr. Grünblatt Sámuel. Segédorvoshelyettes: Dr. Glasner Jakab.

Next

/
Oldalképek
Tartalom