A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1894 (Budapest, 1894)

M. kir. honvéd gyalogság

86 Honvéd gyalogság — Tartalékos hadnagyok ezred 1887. január 1. 13. Mirovszky Henrik. 28. Matkóvics András. 20. Vass Lajos. 17. Bermann Miksa. 1. Uhlreich Imre. 10. Katona László. 28. Virág József. 27. Zigovic János. 1. Eckhardt József. 1. Zeiller Ödön. 8. Denény Sándor. 11. Zyzda Zsigmond. 11. Stuhán Gyula 27. Ester Albin. 13. Halus László. 23. Finna János, (h. t.) 8. Deutsch Ignácz. 8. Ferschin Jenő. 15. Winkler István. 3. Tóth Elek. 13. Keleti Imre. 13. Dr. Bozóky András. 18. Grüssner Antal. 1. Rajtsán János. 19. Fekete Zsigmond. 5. Krummenacker Ferencz. 7. Diaconovich Aurél. 17. Apt Ödön. 7. Regenhart György. 4. Szilárd Feivn'cz. 18. Böhm János. 11. Ajtay János. 14. Eibel G éza. 22. Vararean Nestor. 11. Dr. Laudon István. 24. Lehoczky Emil. 24. Alsó-zathurcsai Zathureczky László. 9. Balpataky Imre. 6. Tőry Emi1. 6. Guckler Hubert. 17. Körmendy Béla. 13. Dr. Szili János. 26. Patriarch Ede. 1. Csillay Kálmán. 13. Ráth Károly. 3. Fuchs Ignácz. 10. Bajza István. 26. Rehmann Károly. 23. Savu Moise. 19. Wagner János. 19. Dr. Troli József. ezred 1887. január 1. 4. Dr. Markus Sándor. 9. Harmatta János. 8. Zinner Béla. 19. Hertelendi Hertelendy Lászl 20. Csáki Róbert. 10. Jurcsek Béla. 6. Dr. Schaffer József. 20. Dr. Ollop Móricz. 1887. május 1. 8 Ribiczey Ferencz. 8. Kiinda József. 1887. november 1. 14. Hornyánszky Adorján. 1888. január 1. 24. Kikindai Gyula. 13. Reiser József. 23. Csegezi László. 19. Barla Zoltán. 19. Horváth Ernő. 1. Szegedi László. 17. Kemény Simon. 5. Lukié Dusán. 17. Krisztinkovich József II. 4. Beöthy Ödön. 12. Katona Ágoston. 25. Neumann Gyula. 20. Rükländer Pál. 13. Trexler Tivadar. 8. Kampis János. 8. Balázs István. 3. M. Szűcs Sándor. 25. Grom Szilvin. 6. Heyek Kálmán. 1. Landau Lajos. 4. Wellner Rezső, j 5. Balogh János. ! 23. Bauer Ignácz. I 17. Hennike Béla. ! 18. Raffel Pál. 1. Dömötör Zoltán. ! 26. Tomkovié Ferencz. 13. Radó Aurél. ! 14. Havas Ármin. 10. Pavletics Béla. 4. Ardelean Kornél. 19. Horváth Mihály. 11. Felföldy Béla. 5. Faragó Sándor. 13. Schöner Hugo.

Next

/
Oldalképek
Tartalom