A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1894 (Budapest, 1894)

M. kir. honvéd gyalogság

Honvéd gyalogezredek 135 Főhadnagyok: Kemény István (h. t. ). cs. és kir. hadb. tanf.). Majer Rezső (h. t.). Hadnagyok : Marton Vilmos. Steiner Imre. Dr. Gyurtsy Kálmán, nagybaráthi Huszár Gyula. Hajdú Ferencz. Temple Rezső. Kätscher Móricz. Dr. Konkoly-Thege Balázs. Krypiakiewicz Gyula. Planer Miksa. Samarjay Károly Kohn Lajos. Budiacs István. Jelűnek Adolf. Dittert Győző. Exner Győző. Dr. Kmety Károly. Wolf Berthold. Zacskó Géza. Schlembach János. Swetlik Nándor. Csapkovits Károly. Bakics Mihály. Mirovszky Henrik. Halus László. Tartalék : Keleti Imre. Dr. Bozóky András. Dr. Szili János. Rath Károly. Reiser József. Trexler Tivadar. Radó Aurél. Schöner Hugó. gróf Csáky György. Kecskeméthy Géza. Fack Pál. Mertz Lajos. Bäck Károly. Ascher Gerson. Jankó Zsigmond. Krippel Mór. Tartoll Béla. Mitták Jenő. Novotny Mihály. Róth Sándor. Krippel Antal. Mahr Károly. Mészáros Péter. Szecsey Lajos. Térfy Béla. Boleschka Ferencz. Franki Jakab. Berdach Ignácz. Hopfer Gusztáv. Tóth Ákos. Ezredorvosok : Dr. Breuer Ármin. Dr. Kovács Jónás. Főorvosok : Dr. Sonnenfeld Antal. Dr. Fischer Jakab. Dr. Neuwirth Móricz. Dr. Gaál Zsigmond. Dr. Hasenberg Károly. Dr. Henning Károly. Dr. Szillinger Henrik. Dr. Engel Gusztáv. Dr. Karpfen Simon. Dr. Vén Antal. Dr. Lamberger Manó. Dr. Läufer Nándor. Dr. Förster Lajos. Dr. Stern Rezső. Segédorvosok : Dr. Grünfeld Zsigmond. Dr. Ramer József. Dr. Pinkusz József. Dr. Pollák Henrik. Dr. Wellner Áron. Dr. Fischer Ferencz. Dr. Lehner Jakab. Dr. Kluzinszky Károly. Dr. Szeidner Salamon Segédorvos-helyette- sek : Dr. Messinger Jakab Dr. Freystadtl Dávid Kezelötiszt: | Tolnay Sándor, hdgy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom