A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1894 (Budapest, 1894)

M. kir. honvéd gyalogság

Főhadnagyok; siegersfeldi Sikora Ká­roly. Jókai Mór. Haviár Gyula. Fischer Károly (h. t.) Hadnagyok: Dr. Kiss János. Háviár Lajos. Szádeczky Gyula, bajczai Beliczey Tibor. Walter Ottó. Schweriner Imre. Huray Ferencz. Inczédy Lajos. Piti László. Deutsch Miksa. Busa Ákos. Kiima Rezső. Wieland Sándor. Mandello Vilmos. Szél István. Dr. Vajda Sámuel. Gruber Géza Ferencz Gyula Honvéd gyalogezredek. Tartalék: Körösi Lajos. Zolnay Béla. Bleuer Sámuel. Kristóffy István. Szabó János. Fabriczy Soma. Gerő Hermann. Orbán Ferencz. Dr. Kéle Józef. Rosner József (h. t.). Czukermandl Adolf. Kreutzer Mihály. Bánhegyi Aladár. Frey Lajos. Haty Károly. Marschal Pál. Vida István. Hevesi Sándor. Tassner Győző Dénes. Schmidt Lajos, Mészáros Imre. Hidegh Sándor. Pórszász Károly. Tóth Dezső. Papp László. Pethes Manó. Sándor Elek. 113 Szentkirályi Mihály. Frankó István. Bozóky Leó. Gubicza Ádám. Dóczy Lajos. Hadapródók : Fülöp Ábrahám, th. Samu István, th. Kojnok Tamás, th. Főorvosok: Dr. Perémi Dezső. Dr. Lőwien Izidor. Dr. Pólyák Lajos. Dr. Kátai Péter. Dr. Zöldi János. Dr. Fischer Ferencz. Dr. Csánki Géza. Dr. Szabó Sándor Dr. Mátéfíy Pál. Segédorvosok: Dr. Hubay Miklós. Dr. Kemény Salamon Dr. Raptsák Lajos. Honv. Névk. 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom