A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1893 (Budapest, 1893)

M. kir. honvéd gyalogság

— Tartalékom had -asyok Honvéd pyr.1 -'máp ezred ezred ls87. január 1« 1888. január 1. 1. Uhlreich Imre. 10. Katona László. 28. Virág József. 27. Zigovié János. 1. Eckhardt József. I. Zeiller Ödön. 8. Dehény Sándor. 11. Zyzda Zsigmond. 11. Stuhán Gyula 27. Ester Albin. 13. Halus László. 23. Finna János, (h t.; 8. Deutsch Ignácz. 8. Ferschin Jenő. 15. Winkler István. 3. Tóth Elek. 13. Bozóky András. 20. Marton György. 1. Rajtsán János. 5. Dr. Holländer Mór. 19. Fekete Zsigmond. 7. Diaconovich Aurél. 17. Apt Ödön. 5. Filkovits Boldizsár. 19. Altorjai Mike Géza. 18. Böhm János. 22. Vararean Nestor. II. Dr. Laudon István. 24. Lehoczky Emil. 24. Alsó-zathurcsai Zathureczky László. 24. Popoviciu-Barcianu Satun. 6. Guckler Gilbert. 13. Dr. Szili János. 17. Wehle Aladár. . 7. Rodu Aurél. 3. Fuchs Ignácz. 23. Savu Modo. 19. Wagner János. 4. Dr. Markus Sándor. 9. Harmatta János. 8. Zinner Béla. 20. Csáki Róbert. 1887. május L 8. Ribiczey Ferencz. 1887. november !. 14. Hornyánszky Adorján. 1888. január 1. 24. Kikindai Gyula. 13. Reiser József. 23. Csegezi László. 19. Barla Zoltán. 19. Horváth Ernő. I. Szegedi László. 17. Kemény Simon. 5. Lukié Dusán. 17. Krisztinkovich Józs‘ 4. Beöthy Ödön. 12. Kvapil Ágoston. 25. Neumann Gyula. 20. Rüklánder Pál. 13. Trexler Tivadar. 8. Kampis János. 8. Balázs István. 3. M. Szűcs Sándor. 25. Grom Szilvin. 6. Heyek Kálmán. 10. Hanák Gyula. 1. Landau Lajos. 4. Wellner Rezső. 5. Balogh János. 23. Bauer Ignácz. 17. Hennike Béla. 18. Raffel Pal. 1. Dömötör Zoltán. I. Kovács Álad#-. 2b. Tonkovic Ferenc/.. 13. Radó Aurél. 5. Szekulesz Emil. 14. Havas Ármin. 10. Pavletics Béla. 4. Ardelean Kornél. 9. Alexy Raj mond. 19. Horváth Mihály. II. Felföldy Béla. 5. Faragó Sándor. 13. Schöner Hugo. I. Weisz Frigyes. 1. Lemberger Alfréd. II. Schwarcz Adolf. 9. Nősz Albert. 17. Nagel Adolf. 4. Garancsy Mihály. 18. Gidy Károly. 21. Winkler ignácz. 3. Fürst Ödön. 9. Antóny Lajos. 18. Dukai Takács Foren 14. Römer Búbért. 8. Popescu Aurél. 11. Dr. Fényes Samuéi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom