A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1888 (Budapest, 1888)

M. kir. honvéd gyalogság

Honvéd gyalog-féldandárok Szabadságolt állomány: Mácsay Lajos. Dr. Ruffy Pál. Dr. Kiss Mihály. Goldstücker Márk. Pólya Andor. Csomóssy Sándor. Engel Sámuel, th. Pirkner József. Dr. Diescher Ferencz. Dr. Weisz Jakab. Főhadnagyok: | Büchler Károly. Hadnagyok: Totovics Kálmán. Flachner Imre. Schwott, Ottó. Faller Károly. Hadapródok: Messa Gyula. Főorvos: Segédorvosok : ! Dr. Karafiáth Márius. 2. lévai zászlóalj : (45. népfölkelési járás.) Állomáshelye ■: Léva. Parancsnok: Hackenschmidt Antal, szds. Tóth Győző, hdgy. Becsei Antal, fhdgy-kt. Segédtiszt: Kezelő-tiszt: Népfölk. nyilv. tiszt: Tettleges állomány: Főhadnagyok: Szilaveczky Sándor (nyilv. t.). Szabó Lajos. Pólya Károly. Thuránszky Rezső. Hadnagyok : Starek József. | Krassovics József. Hadapród : Benczelics István, th.

Next

/
Oldalképek
Tartalom