A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1888 (Budapest, 1888)

M. kir. honvéd gyalogság

172 Honvéd gyalog-féldandávok Szabadságolt állomány : Herschmanek Lajos. Dr. Fehérpataky László. Dobrovics Győző. Richter Rezső. Hajdú Kálmán. Petrovics Mihály. Helvey Adalbert. König József. Dr. Bogdán Tivadar. Főhadnagy: Hadnagyok: Schtrompf Pál. j Verner József. Bedros János. : Marosy Sándor, í Hornyánszky Adorján I Hadapród : Ezredorvosok: | Dr Reisz Mór. 3. nyitrai zászlóalj. (46. népfölkelési járás.) Állomáshelye: Nyitva. Parancsnok : Csallóközi Henrik, őrnagy. Segédtiszt: Maller László, hdgy. Orvos : Dr. Csáp Miklós, ezredorvos. Kezelő-tiszt: Renglovics Győző, fhdgy-kt. Népfölk. nyilv. tiszt: Tettleges állomány: Schneider József. Polonyi János Alajos. Blazsúr László. Főhadnagyok: i Pintér János. Tagányi Barna. Hadnagyok: | Vályi Lajos. Réthy Vilmos, th. Hadapród:

Next

/
Oldalképek
Tartalom