A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1888 (Budapest, 1888)

A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDÉ LM I MINISTER! UM N É V K Ö N Y V E 1888. ÉVRE RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI KIMUTATÁSSAL HIVA.TÁLOS KIADÁS BUDAPEST t*ÁLLÁS IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1888 Ä HONVÉDSÉG ÉS 0SENDŐR8ÉG

Next

/
Oldalképek
Tartalom