A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1887 (Budapest, 1887)

Gyalogság

58 GYALOG-HADNAGYOK. 1877. novemher 1. 17. Dr. Berger Mór, sz. á. 5. Schlesinger Ede, sz. á. 19. Rubner Károly, sz. á. 4. Wittmann Mátyás, sz. á. 6. Dr. Valkó Zsigmond, sz. á. 19. Dedői Markos György, sz. á. 13. Rudnay Béla, sz. á. 7. Móczár Lajos, sz. á. 2. Dürr Ödön, sz. á. 6. Saly Ágoston, sz. á. 17. Kallner Elek, sz. á. 3. Turtsányi Kálmán, sz. á. 4. Ferenczy Gedeon, sz. á. 19. Kuzmich Miksa, sz. á. 4. Czeitler Adalbert, sz. á. 20. Plachner Sándo •, sz. á. 4. Janauschek Antal, sz. á. 2. Schön Rezső, sz. á. 14. Helvey Adalbert, sz. á. 14. Manhardt Rezső, sz. á. 5. Geml Jenő, sz. á. 13. Leinner Mihály, sz. á. 19. Dr. Feszti György, sz. á. 9. Kemény .Géza, sz. á. 5. Rakita Ödön, sz. á. 7. Kriwán Antal, sz. á. 14. Büchler Károly, sz. á. 16. Szlregovai és kelecsényi Madách László, sz. á. 20. Corrosacz Ferencz, sz. á. 13. Fischer Alajos, sz. á 3. Nachod Károly, sz. á. 16. Tiiles Béla, sz. á. 9. Slachta Kálmán, sz. á. 18. Götz Nándor, sz. á. 2. Erlesbek Ferencz, sz. á. 23. Scheurenheimi lovag Haupt Al­bert, sz. á. 1878. május 1. 20. Wächter Ede, sz. á. 1. Gottlieb József, sz. á. 15. Csillaghy József, sz. á. 17. Báró Zornberg Vilmos, sz, á. 15. Marzsó Károly, sz. á. 19. Fuchs Sándor, sz. á. 19. Horváth Ernő, sz. á. 24. Popu Jakab, sz. á. 1878. szeptember 15. 8. Vayda Károly, sz. á. 28. Komadina Milos, sz. á. 24. Bolesch Henrik, sz. á. féldandár féldandár. 1878. november 1. 6. Mann József, sz. á. 4. Mellinger Alajos Lipót, sz. á. 13. Paál Lajos, sz. á. 1. Liptó-rózsahegyi Rózsahegyi Ist­ván, sz. á. 17. Brucker Ármin, sz. a. 21. Púján János. 3. Saly Károly, sz. á. 22. Márton József. 12. Bene János. 16. Fükő János. 24. Trepches János. 22. Keszler Ede. 1. Machek Gusztáv. 12. Lazin Pál. 25. Brezic Péter. 19. Lammer Károly, sz. á. 26. Rossi Lajos. 10. Tinschmid Ede. — Kiss Lajos, (a 81. gy. ddr. segéd­tisztje.) 28. Poznanovic Mladen. 1. Garaguiy József. 1. Takács Ferencz. I. — Járossy Lajos, (a 80. gy. ddr. se­gédtisztje ) 21. Oblatek Kálmán, (a honv. min. VI. ügyoszt. vez.) 21. Kraft Károly II., sz. á. 12. Triff György. 2. Münch Gyula. 10. Derszib Dezső. 23. Várteréz Antal. 1. Balogh Sándor. 6. Vargha György. 1. Weisz Vilmos. 10. Papp Mihály. 14. Mácsay Lajos, sz. á. 23. Tusa Ferencz. 15. Bruck Jakab. — Brett Lajos, (a 79. gy. ddr. segédt.) 9. Torda Sándor. 12. Győri Lajos. — SipOS Bertalan, (a Hl. honv.-ker. parancsnokságnál beosztott tiszt.) 19. Lékai Henrik. 12. Mónus Károly. 16. Kaleczky Vilmos, sz. á. 14. Koncsár Károly. 17. Tihor Mór, sz. á. 1. Jakab Lajos, sz. á. 4. Kőgler Jó:sef.

Next

/
Oldalképek
Tartalom