A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1886 (Budapest, 1886)

Gyalogság

GYALOG-HADNAGYOK. 57 zászlóalj. 1877. november 1. 76. Dömötör Lajos, sz. a. 50. Schön Rezső, sz. á. 62. Helvey Adalbert sz. á. 60. Mannhardt Rezső, sz. á. 13. Geml Jenő, sz. á. 85. Lalosevics János, sz, á. 58. Leinner Mihály, sz. á. 68. Dr. Feszti György, sz. á. 41. Kemény Géza, sz. á. 3. Rakita Ödön. sz. á. 85. Kriwán Antal, sz. á. 61. Biichler Károly, sz. á. 52. Sztregovai és kelecsényi Madách László, sz. á. 7. Kralovánszky László, sz. á. 77. Corrosacz Ferencz, sz. á. 14. Sólymos Gusztáv sz. á. 57. Fischer Alajos, sz. á. 46. Nachod Károly, sz. á. 45. Mátrai József, sz. á. 39. Slachta Kálmán, sz. á. 7. Erlesbek Ferencz. sz. á. 23. Scheurenheimi lovag Haupt Al­bert, sz. á. 1878. m á j u s 1. 78. Wächter Ede, sz. á. 78. Szilágyi Lajos, sz. á. 63. Gottlieb József, sz. á. 54. Csillaghy József, sz. á. 2. Miske József, sz. á. 5j8^ Fischer Dezső. 65. Báró Zornberg Vilmos, sz. á. 37. Krausz Sámuel, sz. á. 55. Marzsó Károly, sz á 67. Fuchs Sándor, sz. á. 74. Vayda Pál, sz. á. 85. Faix Kornél, sz. á. 68. Horváth Ernő, sz á. 46. Csanak József, sz. á. 22. Popu Jakab, sz. á. ii ü. 1878. szeptember 7. 58. Nikic János. f 69. Zsulvevits Ferencz. — Szülééi és káromi Szulyovszky Armin, (a 74. gy. ddr. segédtisztje.) 1878. szeptember 15. 86. Vayda Károly, sz. á. 92. Komadina Milos, sz. á. 15. Kopfmann Károly, sz. á. 23. Bolesch Henrik, sz. á. 1878. november 1. 59. Réffy Ignácz, sz. á. 73. Qeutsch Adolf. zászlóalj. 1878. nőve m bér 1. 59. Erben János. 46. Málik Károly. / 10. Ruman Gvula. ----!-----­6 3. Mihálovics Miklós. 5. Mann József, sz. á. 58. Wagner Dániel. 80. Hanzély Ferencz. 51. Langhoffer János, sz. á. 67. Pókász Imre, sz. á. 40. Zay Tamás. 6. Sulyok Mór. 53. Thuránszky Rezső. 49. Würth Lajos. 22. Deák Lajos. 20. Wermescher György. 12. Mellinger Alajos Lipót, sz. á. 52. Kalmár Béla, sz. á. 45. Hirsch Izidor. — Kessenheimer János, (a n. gy ddr. segédtisztje.) 10. Lőw Szilárd. 30. Erdős Kálmán. 64. Paál Lajos, sz. á. 63. Rózsahegyi István, sz. á. 5. Szluha József. 61. Somoskeői Somoskeöy Arzén. 66. Brücker Armin, sz. a. “ 30. Púján János. 42. Saly Károly, sz. á. — Gaál Károly, (a 82. gy. ddr. segéd­tisztje.) 31. Márton József. 33. Bene János. 51. Fiikő János. 23, Trepches János. 28. Keszler Ede. 7. Machek Gusztáv. 43. Lazin Pál. 89. Brezic Péter. 67. Lammer Károly, sz. á. 89. Rossi Lajos. 48. Timschmid Ede. — Kiss Lajos, (a 81. gy. ddr. segéd tisztje.) 82. Poznanovic Mladen. 2. Garaguly József. 50. Takács Ferencz. — Járossy Lajos, (a so. gy. ddr. se gédtisztje.) 29. Oblatek Kálmán. 29. Kraft Károly II., sz. á 35. Triff György. 8. Münch Gyula. 49. Darszib Dezső. 19. Várté réz Antal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom