A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium és Honvédség Névkönyve 1881 (Budapest, 1881)

Gyalogság

Gyalog-hada] iródok. 73 zászlóalj. 1880. szeptember 1. 11. Görbe Sámuel. 47. Csontos György. 65. Grünfeld Gyula. 11. Vezic Ottokár. 72. Krausz Henrik. 91. Trdic Lajos, sz. á. 2. Csiszár Jenő. 55. Piácsek Rezső. 1. Holczer Ferencz. 72. Fürdös Kálmán. 29. Salamon Ferencz. 54. Hoffmann Győző. 60. Pyber Károly. 49. Potyoró Gábor. 89. Hadházy József. 5. Simon Szvetozár. sz. á. 56. Amigó Mór. 7. Friedmann Kálmán, sz. á. 53. Daubner Samu. 90. Haravidic Mózes. 81. Biscontini Péter. 70. Schwarzenberg Samu, sz. á. 62. Verner József, sz. á. 63. Horváth Károly. 81. David András. 89. Barucza Sándor. 21. Papp István. 63. Márkus Zsigmond, sz. á. 4. Bobics Károly. 38. Feyler Kálmán. 62. Baumgärtner Ignácz. 64. Gieszwein Jakab. 54. Róth Vilmos, sz. á. 83. Nagy Ákos. 77. Keszler Árpád. 9. Fekete Károly. 26. Böjthy Károly. 53. Schön Sándor. zászlóalj. 1880. szeptember 1. 84. Sztanek János. 53. Géb óra István. 50. Molnár István. 3. Fülöp Lukács. 49. Kunszt Ferencz. 77. Stingly Elek, sz. á. 88. Snajdár Jakab, sz. á. 58. Kollmann István. 30. Aujeszky Adolf. 1. Bayer Károly, sz. á. 19. Campione Alfréd. 42. Jung Ignácz. 17. Poppert Venczel. 72. Hidy Ernő, sz. á. 6. Pavicsics András. 85. Szavú György. 13. Bayer József. 71. Stein György. 88. Mozgay Sándor. 80. Jakabházy Samu. 1. Gyürky Gyula. 48. Csizy József. 7. Ulicska István. 72. Földessy Dezső. 87. Aschenbrier László. 36. Horváth Béla. 90. Schramkó Samu. 30. Honchard Géza. 7. Kincs Samu. 35. Jelenyi Kálmán. 42. Novák József. 20. Lázár Albert. 11. Bettelheim Manó. 23. Székely Imre. 1. Wetschl Gyula, sz. á. 12. Kara János. 46. Andersz Emil. 31. Flache Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom