A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium és Honvédség Névkönyve 1881 (Budapest, 1881)

Gyalogság

134 Honvéd-zászlóaljak. Zászlóalj-segédtiszt: Quinz Károly, hgy. „ kezelőtiszt: S e h m i e d 1 e r Ferenez. szds. V u 1 e t i c András, fhgy. „ orvos: Dr. Feuer Náthán, II. oszt. ezredorvos. Dr. T o m a s c h o f f Jakab, segédorvos, sz. á. 81. szám. Slavoniai honvédzászlóalj. A törzs állomáshelye: Verocze. Felállittatott: 1869. Zászlóalj-parancsnok: Milanovic Iván, szds. idgl. Tettleges állomány: Százados: B e k i c György. Főhadnagy: Lapcevic István. Lvg Denkstein Al­fons. Hadnagy: Loncarevic János. Hadapród: Biscontini Péter. Dávid András. Szabadságolt állomány Százados; Főhadnagy: Hadnagy: Nagy Pál. K u g 1 e r Gyula. Hadapród: A törzsnél: Pótcsapat-parancsnok: Zrnió Miklós, fhgy. Zászlóalj-segédtiszt: J a n k o v i c Miklós, hgy. „ kezelőtiszt: Prica László, hgy. „ orvos: Dr. Feuer Miksa, főorvos. Dr. Manojlovics Döme, főorvos, sz. á. 82. szám. Szerémi honvédzászlóalj. A törzs állomáshelye : Vinkovcze. Felállittatott: 1869. Zászlóalj-parancsnok : Chemerlich Péter, szds. idgl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom