A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium és Honvédség Névkönyve 1880 (Budapest, 1880)

A rövidítések és jegyek magyarázata. topár. főparancsnok v. ill. várakozási illetékkel altbgy. altábornagy szabadságolt kér. pcsnk. kerületi parancsnok b. áll. béke-állomány tbrk. tábornok Dr. Doctor ddnk. dandárunk r. oszt. rendosztály pcsnk. parancsnok trzs. törzs ezds. ezredes ddr. dandár alezds. alezredes zászlj. zászlóalj őngy. őrnagy 1. ezrd. lovasezred szds. százados 1. szd. lovasszázad rtigy­főhadnagy gy­gyalog fagy­hadnagy lov. lovas th. tiszthelyettes hrczg. herczeg t. á. tettleges állomány őrgr. őrgróf sz. á. szabadságolt állo­gr. gróf mány b. báró sz. f. számfelett Ivg. lovag sz. k. v. szolgálaton kívüli vi­V. t. t. valóságos titkos ta­szony nácsos idgl. ideiglenes ? aranykulcsos Cs. és kir. rendjelek és díszítmények. ar. gy. r. Aranygyapjas rend hdm. hadi diszitmény Ég Mária-Terézia-rend © vitézségi aranyérem lovagja o vitézségi ezüstérem Sz. 1st. r. Szent-I stván-rend 1. 2. r. 1. vagy 2. rendű Lt. r. Lipót-rend vz. vitéz V. k. r. Yaskorona rend ngyk. nagy-keresztes 1. 2. 3. oszt. 1. 2. 3. osztály lo­k. k. közép-keresztes ivg. vagja a. é. k. arany-érdemkereszt F. J. r. F erencz-József-rend e. é. k. eziist-érdemkereszt k. é. k. katonai érdemkereszt (k.) koronával

Next

/
Oldalképek
Tartalom