A MTAK munkatervei, beszámolói, éves jelentései 1958.

A HÁGTAK TUDOiT-. TíU3 Ai'ADi' HA kÜl-iYVTÁRÍNAK 1958. ovi MÜNKATGKVE Az Akadémiai Könyvtár 1958 folyamán lényegében azokat a főfelada­tekat látja el, melyedet 1955 óta alakított ki, éspedig: 1./ Mint tudományos nagykönyvtár a magyar tudományos - elsősorban akadémiai - kutatást hazai és külföldi könyvvel, folyóirattal, mikro­filmmel és egyéb könyvtári dokumentumokkal /pl. kézirat, fotokópia/ tá­mogatja. 2./ Mint tudományos csereközpont a magyar tudományos kutatás ered­ményeit, mindenekelőtt az akadémiai kiadványokat, rendszeres esere for­májában eljuttatja a külföldi tudctoányos intézetekhez. 3./ Mint önnálló tudományos intézet, egyrészt könyvtártudományi munkásságot fejt ki, másrészt kutatóncipok biztositása által támogatást nyújt az egyes szaktudományok müvelésénez. 4./ Mint nálózati központi könyvtár az akadémiai intézeti hálózat könyvtárait személyzeti viszonyaitól függően támogatja a könyv- és folyó­iratbeszerzés, a kiadvány csere, a mikrofilm és fotokópia, végül a könyv­tári módszertani munka /'tanácsadás/ területén. E főfeladatokat az elmúlt évoen továbbiinomitott szerveseti kere­tek között /osztályok, csoportok/ látja el. AZ OSZT Ali OK 13 CSOi'CRTCk TERVFBLADATAI IGAZGAT A 3 Haraszthy Gyula igazgató GyörKösy Alajos igazgatonelyettes Munkó "Béla uazdasági vezető Szemrédi József főelőadó Schneider Istvánná admin. ügyintéző II. Joni Lajos tudományos teCiin. munkaerő Az igazgatás elvi feladatai a következők: 1./ A könyvtári munka irányitáaa, tervezése, szervezése és ellen­őrzése. 2./ A könyvtári tudományos kutatónunka irányitása, szervezése /a MTA Könyvtárának története; a magyar könyvtártudomány bibliográfiája;

Next

/
Oldalképek
Tartalom