Vitályos László: Ady-bibliográfia 1896–1987. Kiegészítő kötet (A MTAK közleményei 28. Budapest, 1990)

Periodikák jegyzéke

306 MEGZENÉSÍTÉSEK 4154. Kövendi Dénes: Papp Emma - R. Mátyás Ottilia: Ady versek kottán és lemezen. (1945 -1976). Debrecen 1977. [Ism.] = Könyvtári Figyelő 2.sz. 191 - 192.p. - L. BibL 2 68924. 4155. Mártonvölgyi László: Ady verseinek megzenésítője. = Népművelés (Pozsony) 12.sz. 27.p. [Reinitz Béla.] 4156. Puszta Sándor: Ady dalai Győrött. Beszélgetés Halmos Lászlóval. = Új Auróra 2.sz. 92 - 95.p. 4157. Raics István: Ady első dalköltője. Reinitz Béla születésének századik évfordulóján. = Nép­szabadság nov. 15.7.p. 1979 4158. Jakab Terka: Megzenésített Ady-vers. [Olvasói levél.] = Esti Hírl. febr. 13. [Dr. Jakab László unokahúga megzenésítette az Egy ócska konflisban c. verset. Elhangzott az 1927-ben ren­dezett ünnepélyen a Zeneakadémián.] 4159. Ujfalussy József: Ady-megzenésítések. = Ady-Kodály emléknapok. Kecskemét, 1977. Bp. 1979, ll-16.p. 1980 4160. Fancsali János: Könyvészeti adalékok Ady-versek hazai megzenésítéséhez. = Zenetudományi írások. Bukarest, 1980,298 - 309.p. 1981 4161. Dille, Denijs: Bartók et Ady. = Studia Musicologica Acad. Sci. Hung. 23. köt. 125 - 133.p. 4162. Dille, Denijs: Öt megzenésített Ady-vers. (Részletek a Studia Musicologica Bartók-számában megjelent tanulmányból.) Ford. Pándi Marianne. = M. Nemzet márc. 22. 69.sz. ll.p. 4163. Feuer Mária: Adytól Thomas Mannig = Új Tükör ápr. 5. 18. évf. 14.sz. 27.p. [Lendvay Ka­miilóról - többek között a Kocsi-út az éjszakában c. vers megzenésítéséről.] 4164. Kovács Sándor: Bartók Béla: Öt dal Ady Endre szövegeire. = A hét zeneműve. Bp. 1981, 89 - 96.p. 4165. Sándor Judit: Durigo Ilonáról - egy Bartók-ősbemutató kapcsán. = Muzsika lO.sz. 38-39.p. [Bartók Öt dal Ady Endre szövegeire c. művének első előadója.] 4166. Ady Endre-Reinitz [Béla] Ady-dalok. = RTV Újs. 21.sz. 3.p. [Előzetes az Ifjúsági Rádió műsorához: Ady Endre és a muzsika. Összeáll.: Voit Krisztina.] 1982 4167. Benkő András: Kodályiana 7. Kodály és Ady. = Utunk 49.sz. 5 - 6.p. 1983 4168. Horváth Tamás: Adyton. Szabados György lemeze. = Új Tükör szept. 18. 20. évf. 38.sz. 3.p. [Sz.Gy. zenéjében "Ady költészete és gondolatvilága ragyog".] 1984 4169. Hegyi István: Ady és költészetének zenei kapcsolatai. = Studia Paedagogica Univ. Pécs 1. köt. 73-81.p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom