Rolla Margit: Kaffka Margit. 2. Út a révig (A MTAK közleményei 12. Budapest, 1983)

Jegyzetek

208 [85] "1914. augusztus". A Tükör 1966. 37-38-39. számában Baloghy Mária közli. [86] Kaffka Margit kiadatlan naplója címmel, közlő neve nélkül jelenik meg a Mű­veltség 1946. III. számában, [87] Balázs Béla kiadatlan naplója. MTAK Kézirattára Ms 5023/18. [88] Fémes Beck Vilmos szobrász, Beck Ö. Fülöp öccse. [89] Kaffka Margit. (Részletek kiadatlan naplójából.) Közlő neve nélkül. Ma­gyar Női Szemle 1937. jún-júl. [90] Mária: Omelka Mária — Fémes Beck Vilmosné. [91] Fehérné: Bauer Ervin tisztiszolgája, Fehér Antal felesége. [92] Franyó Zoltán erdélyi születésű lirikus. Ady több versét fordította idegen nyelvekre. [93] Ella: Guttmann Leonie nővére. [94] Oszkár: Schilling Oszkár. [95] Nemesék: Nemes Emil és felesége — Seidler Madi. [96] Halasi Andor: kritikus, műfordító. [97] Seidler Ernő népbiztos és felesége Müncz Stella. [98] Máli: Jászi Oszkárné-Moskovits Amália-Lesznai Anna. [99] Petráss — ismeretlen. [100] Léna — Lukács György orosz felesége. [101] Varró István egyet, tanár, közgazdasági és szociológiai író. [102] Máthé Olga — Zalai Béláné — fényképész. [103] Kaffka Lászlóné — Hegyesi Mari: a Nemzeti Színház örökös tagja, Kaffka Margit rokona, fiának keresztanyja. [104] Fenyő Miksa: a Nyugat szerkesztője, anyagi segítője, Gyáriparosok Orszá­gos Szövetsége vezérigazgatója. [105] Barta Lajos: Két nyár. Nyugat 1916. 707.O. [106] "Herzl" — Herczel Manó báró sebész, egyetemi tanár. [107] Galsai Pongrác: "Kaffka Margit négy irodalmi levele." Nők Lapja. 1970. jun.6. XXII. évf. 23. sz. Dr. Laczkovich Endréné- "1949 nyarán, fér­jével és gyermekeivel egy hónapig a Kútvölgyi úti Fenyő-villa egyik szobáját bérelte. Az Amerikában élő szerkesztő villája akkoriban nem élvezte az önkényes honfoglalással beköltözött lakók kíméletét. Laczkovichné a helyiségben vandál állapotokat talált. Fenyő Miksa kéziratai a padlóra borítva s részben széttaposva, szanaszét hever­tek. S az asszony ebből a becses szemétdombból mentette ki Kaffka Margit és még néhány jelentős író levelét." [108] Dick Manó könyvkiadó. [109] Kéky Lajos: Művész regények (Állomások). Budapesti Szemle 1917. 170. köt. [110] "Herczeg Ferenc kék micsodája" — feltehetően "Kék róka"c. darabja. [111] Xandrin: Herrer Cézárné, Kaffka Margit barátnője, [112] Josephus Flavius történetíró. [113] Ady Endre: Kaffka Margit versei (Az élet útján) válogatott gyűjtemény Kaffka Margit régi és legújabb verseiből. Nyugat. 1918, május 1. 9.sz. [114] Kaffka Margit levelei kisfiához. Közlő neve nélkül. Nyugat. 1937. június 6.sz. XXX.évf.

Next

/
Oldalképek
Tartalom