Rolla Margit: A fiatal Kaffka Margit (A MTAK közleményei 10. Budapest, 1980)

A fiatal Kaffka Margit

153 1904. szeptember 13-án meghal Miskolcon apai nagyanyja. A Szatmármegyei Közlöny így ad hírt róla 1904. szept. 18-án, 38-ik számában. "Gyászeset. Kaffka Ignácné szül. Lauka Janka úrnő f. hó 13-án élete 74-ik évé­ben szívszélhüdésben Miskolczon elhunyt. Az agg úrnő szatmármegyei születésű, né­hai Lauka Gusztáv írónak testvérhúga volt és évekkel ezelőtt Szatmáron lakott, a hol férje a kir.törvényszék bírója volt. Benne Kaffka Margit a költőnő nagyanyját vesz­tette el. Áldás és béke poraira." Kaffka Ignácnét a miskolci temetőben temették el, ahova később férje és gyer­mekei is követték. * 1904. nov. 20-án a Szatmármegyei Közlönyben ez a hír jelenik meg: "Madarassy István megyei aljegyző f. hó 15-én jegyet váltott Nemestóthy Sza­bó Hedda kisasszonnyal." A rokon és kedves barátnő menyasszony lett hivatalosan is. * "Történet" c. verse megjelenik a Miskolci Napló 1904. dec. 11 -i számában.— A Hétben 1904.1.kötetben "Vallomás", 1904. évi II. kötetben "Bethania" c. verse. Az Ujság-ban 1904. 100. számban megjelenik "A nap vitéze" c. verses meséje, amely 1907 húsvétján, a Magyar Hírlap kiadásában, "Mesés Album" c. könyvben is megjelenik, színes illusztrációkkal. Esküvője előtti karácsonyt Kaffka Margit édesanyjánál, Nagykárolyban tölti. 1905. január 1-én az Endrődi Béla által szerkesztett "Virágfakadás" c. folyó­irat II. évfolyamában, az 1.számban, két hasábon, az első oldalon "Egy kis ro­mantika" c. versét közli, Kaffka Margit aláírással. Ez a vers először a Szatmármegyei Közlöny 1902. május 18-i számában "Dodó mesél" címmel és "Pausa" álnéven jelent meg. Azonban ezt is, — mint annyi más versét — átírta. Ezen különösen sokat változtatva, egész versszakokat kihagyva. Más címet is adott neki. Nagyon sok verse jutott így ismételt közlésre: új cím alatt. A vers életében kiadott kötetébe nem került bele. A Hét-ben megjelenik 1905. I.köt. — "Vadasi erdő", 1905.1. köt. "Uti levelek", 1905.n.köt. "Temetés", 1905.11.köt. "Madársors", 1905.II.köt. "Utazás" c. ver­se. - A Jövendőben 1905. 18.sz. "Élet", 1905.25.sz. "Csend" (Előbb már a Szat­mármegyei Közlönyben "Csönd" címmel), 1905.28. számban "A kastélybeli lány­ról" c. verse. Asszonyokról asszonyoknak: 1905. 12. számban "Vadasi erdő", 1905. 16.sz. -ban "Egy hajnal" c. versét közlik. A Szatmármegyei Közlöny XXXI. évf. 1905. jan. 8.-i 2. számában "Bethánia" c. verse jelenik meg, Kaffka Margit aláírással, valamint a következő hír is: "Kaffka Margit a költőnő a karácsonyi ünnepek óta városunk vendége, amennyi­ben az ünnepeket édesanyja Almássy Ignácné úrnő házánál töltötte. Innen egyenesen Budapestre utazik Kaffka Margit, hogy jan. 21-én, a Ámor által szivecskéjén ejtett sebre gyógyírt találjon az oltárnál, esküvőjén. Lapunk mai számában egy gyönyörű költeményt hozunk Kaffka Margittól, a mi kedves földink engedélyével. És most

Next

/
Oldalképek
Tartalom