Vitályos László–Orosz László: Ady-bibliográfia 1896–1977 (A MTAK közleményei 9. Budapest, 1980)

IV. Függelék

228 ADY MÜVEI IDEGEN NYELVEN - ADYRÓL IDEGEN NYELVEN 1977. 4884. ADY ENDRE: (PÁRISBAN JART AZ ŐSZ. [Költemény ] Szerk. VeressnéDeák Éva.) Bp. 1977, Corvina, Révai ny. [32] lev., illusztr. 6 x 6 cm. [A vers még 13 nyelven.] Ism. 1977: = M. Hírl. nov. 9. 6. p. - =M. Nemzet nov. 20.13. p. 4885. Árion. Nemzetközi költői almanach. - Almanach international de poésie. Szerk. Somlyó György. 10. [Vol.] (Numero spécial. Endre Ady et la revue Nyugat.) Bp. 1977, Corvina, 269 p. 6 t. 22 cm. Ism. 1977: [Kartal Zsuzsa] (kartal): Vallomások Adyról. = M. Nemzet nov. 20. 13. p. 4886. Ady Endre: Az Értől az Óceánig. (Leonyid Martinov, Dávid Chericián, Danik) KB, Éugine Gulllevic, Tadeusz Nowak, Nevem Sztefanova, FrantBek Halas, Heinz Kahlau, Eugen Jebeleanu, Ján Smrek, Folco Tempesti, Paskal Gilevski, EdwinMorgan, Tuomo Lahdelma, MohammadFawzy el-Antil, Dmitro Pavlicsko, JurijSkrobinec, AvigdorHaméiri, Kajetan Kovil, fordításai.) = Nagyvilág 3. sz. 415-418. p. - 4. sz. 573-575. p. - 10. sz. 1539-1543. p. - A fordításokról: Kéry László: „S ha rámdől a szittya magasság". = Nagyvilág 10. sz. 1544-1547. p. - Fekete Sándor = Oj Tükör nov. 13. 14. évf. 46. sz. 4. p. - Garai Tibor: A fordító melléfogása. = Élet és írod. jún. 4. 23. sz. 2. p. 4887. Bozóky Éva: Ady és a nagyvilág. Beszélgetés dr. Demeter Tibor bibliográfussal. = Pest m. Hírl. nov. 19. 4888. Fehér Pál, E. A kelet-európai Ady-látomás. = Nagyvilág 7. sz. 1052-1056. p. 4889. Fehér Pál, E.: Képzelt és valóságos találkozások. = Igaz Szó 10. sz. 350-352. p. [A. Francé, Hviezdoslav, Krleia, Goga, E. Isac és Ady képzelt és valóságos találkozása.] 4890. Fried István: Ady Endre és a szomszéd népek irodalma. = Jelenkor 11. sz. 1013-1017. p. 4891. Gál István: Világirodalmi nevek Adyról. = ItK 4-6. sz. 692-701. p. [L. Tolsztoj, L. Martünov, Thomas Marni, Franz Kafka, Alfréd Kerr, Stefan Zweig, Franz Werfel, Anatole Francé, Romáin Rolland, Hviezdoslav, E.B. Lukáé, T. ManojloviC, M. Krleia, M. Beniuc.] 4892. KenediLia: Ady Európában. = Lobogó 46. sz. 30-31. p. [Tadeusz Fangrat, Józef Waczków, Vilém Závada, Kajetan KoviÉ.Paul Lebar nyilatkozata.] 4893. Lökös István: Ady és Kelet-Európa. = Népszava júl. 30. 178. sz. 7. p. 4894.Radó György. Ady - magyarság - külföld. = Kortárs 11. sz. 1801-1807. p. 4895. Radó György: Fordítások, tanulmányok az Ady-évfordulón. = M. Nemzet okt. 29. 4. p. 4896. Sziklay László: Ady és szomszédaink. = It 4. sz. 787-813. p. 4897. Hét költő Adyról. Vojtech Kondrót, Miha Kvlividze, GiangNam, Georges Kornheiser, Constantin Olariu, Heinz Kahlau, Kenneth M\a \cRobbie = Üj Szó (Pozsony) nov. 13. 4898. Költővendégek Adyról. [Riporterek:] (Bán Magda, Fázsy Anikó, Iszlai Zoltán és mások). = Élet és írod. okt. 15.4. sz. 5. p. [Interjú Dávid Chericián, Dedinszky Erika, Giang Nam, Heinz Kahlau, Vojtech Kondrót, Georges Kornheiser, Kajetan KoviC, Miha Kvlividze, Hannu Launonen, Constantin Olariu, Kenneth M[a]cRobbie, Paulo Rónai költőkkel.] 4899. Külföldiek Adyról. = Nagyvilág 5. sz. 729-741. p. [Todor Manojlovic, Miroslav Krleía, Romáin Rolland, Octavian Goga, H. N. Bialik, Aurélien Sauvageot, Paul Hazard, Vilém Závada, Edmund Wilson, Oleg Roszszijanov, Emil Boleslav LukáC, Jean-Luc Moreau, Marin Sorescu, Leonyid Martinov írása.] ANGOL 1909. 4900. Ady Endre versei angolul. = Egyetértés dec. 14. 295. sz. 12. p. [Miss Blackmell fordításai az amerikai Bos­ton Evening Record és a Springfield Republican c. lapokban.] — = Debrecen dec. 17. 288. sz. 3. p. - = Szi­lágy dec. 23. 51. sz. 4. p. 1916. 4901. Amerikai folyóirat az új magyar írókról. = Világ 86. sz. 5-6. p. [Az International cikke.]

Next

/
Oldalképek
Tartalom