Vitályos László–Orosz László: Ady-bibliográfia 1896–1977 (A MTAK közleményei 9. Budapest, 1980)

III. Ady Endre életére és munkásságára vonatkozó irodalom

208 ADY-IRODALOM (TANULMÁNYOK, CIKKEK) (1940.) 4349. Bencze Mihály: Ady-vers szívességből. = Hajdú-Bihari Napló márc. 27. [Dal a tánciskoláról.] 4350. Bencze Mihály: Hogy jelent meg Ady első verseskötete Debrecenben? « Hajdú-Bihari Napló jan. 16.13. p. 4351. [Bencze Mihály] B. M.: Ismeretlen Ady-vers a Kerekes telepről. = Hajdú-Bihari Napló márc. 13. [Babonás éjszaka.] 4352. Beregi Tivadar: A haladó ifjúság 1929. évi Ady-ünnepsége. (Tisztelt Szerkesztőség!)« M. Nemzet júl. 28. 7.p. 4353. Berkes Péter: A kis Kurtával Adyfalván. = Lobogó 46. sz. 5-6. p. 4354. [Berkes Péter] B. P.: A „menedékfalu". = Lobogó 46. sz. 15. p. [Csúcsa.] 4355. Berkes Tamás: Egy pillanatfelvétel lehetősége. = Bölcsész 37-39. p. 4356. Bertha Bulcsu: Ady fiákerjében. [Vallomás.] = Tiszatáj 12. sz. 94-96. p. 4357. Bertha Istvánná Szirmay-Kalos Margit: Emlékezés Bandikára. A lángész szárnybontó éveiről beszélt Ady Endre édesanyja. = Nők Lapja 47. sz. 6-7. p. 4358. Bessenyei György: „Kötésünket a Sors akarta..." Ady és a Népszava. = Népszava máj. 28. 124. sz. 5. p. 4359. Bodri Ferenc: A föltámadás szomorúsága. (Tűnődés a líra hatalmáról egy Nagy László vers fölött.) = For­rás 11. sz. 24-30. p. - L. az 5853. tételt. 4360. Bodrogi Tibor: Ady Endre duk-duk afférja - és egy melanéziai titkos társaság. = Élet és Tud. júl. 22. 29. sz. 918-921. p. Képekkel. [A „társaságok" néprajzi ismertetése.] 4361. Boldizsár Iván: Angyaltrombiták és pusztafiak. Egy irodalmi hittérítő emlékeiből. = Kortárs 11. sz. 1808­-1813. p. [Ady külföldi megismertetésének nehézségei.] 4362. (Boncza Berta): Csinszka és Ady. Boncza Berta kiadatlan önéletrajz-ából. (Közli Ruffy Péter). = M. Nem­zet jan. 30. 25. sz. 9. p. - febr. 2. 27. sz. 4. p. - febr. 4. 29. sz. 4. p. - febr. 6. 31. sz. 9. p. - febr. 9. 33. sz. 4. p. — febr. 11. 35. sz. 4. p. - febr. 13.37.sz.9- p. - febr. 16. 39. sz. 4. p. - febr. 18.41. sz. 4. p. ­febr. 20. 43. sz. 9. p. - febr. 23. 45. sz. 4. p. - febr. 25. 47. sz. 4. p. - febr. 27. 49. sz. 11. p. - márc. 2. 51. sz. 4. p. — márc. 4. 53. sz. 4. p. — márc. 6. 55. sz. 11. p. — márc. 9. 57. sz. 4. p. — márc. 11. 59. sz. 4. p. — márc. 13. 61. sz. 11. p. — márc. 16. 63. sz. 4. p. — márc. 18. 65. sz. 4. p. - márc. 20. 67. sz. 11. p. — Bevezető: Ruffy Péter: Tizenegy pepita füzet. Csinszka önéletrajzának keletkezése és története. = M. Nemzet jan. 30. 25. sz. 9. p. - L. még a 3592,3820. és 3821. tételt. - Hozzászólások: Adalékok Csinszka önéletrajzához. (Pacher KornélnéMárffy Anna, Hatvany Lajosné, Fáyné Csávásy Alice írásai.) = M. Nem­zet febr. 17. 7. p. — Robotos Imre: ,jsz el nem nyert hitvesi szerep." Reflexiók a Magyar Nemzet Csinszka­vitájához. = M. Nemzet márc. 3.52. sz. 7. p. — Passuth László: Csinszka emlékezete. = M. Nemzet márc. 24. 7. p. 4363. Bori Imre: Ady Endre lírájáról. = Híd 7-8. sz. 925-931. p. = Az Ady-vers időszerűsége. Újvidék, 1977, 7-14. p. = Korunk 9. sz. 678-681. p. 4364. [Bottyán János] -bf: id. Szabó Aladár Ady Endre betegágya mellett. (Közölte a Református Diákmozga­lom 1926. májusi száma). = Ref. Egyház dec. 1. 29. évf. 12. sz. 288. p. [Szabó Aladár 1926-os cikkének újraközlése, kommentárok a cikkhez, valamint Ady és Szabó Aladár kapcsolatáról.] - L. még az 1594. tételt. 4365. Bozóky Éva: Ady Endre ébresztése. Az oktatásügy jubileumi terve. = Könyvtáros 3. sz. 156-157. p. 4366. Bozóky Éva: Költő az Illés szekerén. = Ev. Élet júl. 31. 31. sz. 2. p. [Ady istenes versei.] 4367. Bölöni Mária: Ady-könyvészet. [Bibliográfia.] = Művelődés 11. sz. 38-43. p. 4368. Bölöni Sándor: Estéink az Ady-körben. = Korunk 9. sz. 754-755. p. Paulovics László: „Zúg-zeng a Jégcim­balom" illusztrációjával. [A nagyváradi Ady Endre Irodalmi Körről.] 4369. (BustyaEndre): Ady Endre és Boncza Berta [levelei]. 1914. április-augusztus [1.] ,Áz öreg Árvaság". = Utunk okt. 14. 41. sz. 1-2. p. - [2.] „Minden lehetsz, mire vágyok". = okt. 21. 42. sz. 2-3. p. - [3.] „Szebb szemek minden volt szemeknél". = okt. 28.43. sz. 3-4. p. — [4.] „Ott künn és a szívemben is". = nov. 4. 44. sz. 3-4. p. - [5.] „Hol a még szinte tegnapi gőg". = nov. 25. 47. sz. 4. p. — [6.] „Hálát bókol ős ifjúsá­gom". = dec. 23. 51. sz. 4. p. [A közlés-sorozat folytatását 1. az Utunk 1978. 1-3., 5., 7-9. számában.] 4370. Bustya Endre: „Aranyos, drága nagynéném". = Igaz Szó 10. sz. 432-434. p. Képpel. [Pásztor Ida, Ady nagynénje.]

Next

/
Oldalképek
Tartalom