Vitályos László–Orosz László: Ady-bibliográfia 1896–1977 (A MTAK közleményei 9. Budapest, 1980)

III. Ady Endre életére és munkásságára vonatkozó irodalom

67 ADY-IRODALOM (TANULMÁNYOK, CIKKEK) (1924.) 553. Miklós Jenő: Forrongás. = A B. Űjs. Egyes. Alm. 150-152. p. - Ism.: Ady-Múz. I. 91. p. 554. Miklós Jenő: Úgy gondolom ... = Nyugat jún. 1. 1. köt. 590. p. [Ady világa.] — Ism.: Ady-Múz. II. 38. p. 555. Mikszáth Kálmán: írók - az irodalomról. (Nyilatkozat az új irodalomról.) = A B. Üjs. Egyes. Alm. 222­-229. p. 556. Obláth Mariska: Versek órája. — Reflexiók a Holnaposokról. - = Függetl. (Arad) okt. 27. 246. sz. 6. p. 557. Oláh Gábor: Ady Endre. — írói arckép. — = Debr. Függ. Újs. ápr. 11.83. sz. 12-13. p. = O. G.: írói arcké­pek. Bp. 1910,135-147. p. — Ism.: Császár Elemér - B. Szle 1910.márc. 141. köt. 399. sz. 448-451. p. - Ady-Múz. II. 4648. p. 558. Oláh Gábor: Nyugatiság és nemzetiség. = A B. Üjs. Egyes. Alm. 153-157. p. 559. Oláh Gábor: [Találkozás Adyval Párizsban.] = O. G.: Keletiek Nyugaton. Debrecen, [1909]. 28-29,61-63. p. — Ism. és részlet: Ady-Múz. II. 3940. p. 560. Orbók Attila: Ady Endre gyógyulása. - Levél a szerkesztőhöz. Kolozsvár 1909. aug. 13. = Függ. Morsz. aug. 17. 194. sz. 10. p. [Ady kolozsvári kúrája.] 561. [Pásztor József] KézaiSimon: Ady Endre. = Szeg. Híradó nov. 28. 278. sz. 1-3. p. 562. Pavlovics Sándor: Nyugatiak - Keleten. - Pillanatfölvételek. = Debr. Függ. Újs. okt. 31. 249. sz. 1-2. p. 563. Pogány Mihály: Irodalmi háborúság. = Temesv. Hírl. ápr. 29. 97. sz. 1-2. p. [Ady-Szabolcska.] 564. [Pogány Mihály ?] Bogáncs: Lovagias ügyek és sajtóper az irodalomban. = Temesv. Hírl. ápr. 17. 87. sz. 3. p. [Az Ady-Szabolcska vitáról.] 565. [Porzsolt Kálmán] Zsolt: Esti levél. Ady. = P. Futár dec. 4. 86. sz. 10-11. p. 566. Porzsolt Kálmán: írók és írók. = AB. Újs. Egyes. Alm. 158-162. p. 567. (Rákosi Jenő): Holnaposokról és modernekről. Rákosi Jenő cikke és nyilatkozata. = A B. Űjs. Egyes. Alm. 163-169. p. 568. [Ráskai Ferenc] R. F.: Irodalmi érdeklődés. = Kelet Népe jún. 18. 1. sz. 78-79. p. [Ady hatása.] 569. Révész Béla: Az új irodalom felé. = A B. Újs. Egyes. Alm. 170-171. p. 570. Riedl Frigyes: írók - az irodalomról. (Nyilatkozat az új irodalomról.) = A B. Üjs. Egyes. Alm. 229-232. p. 571. Salgó Sándor: Ady Endre. = Somogyvm. okt. 31. 249. sz. 1-2. p. 572. Schöpflin Aladár: Levél Osvát Ernőnek. = Nyugat jún. 1.1. köt. 546-547. p. [Ady modernsége.] — Ism.: Ady-Múz. II. 34. p. 573. Schöpflin Aladár: Öregek és fiatalok. = AB. Űjs. Egyes. Alm. 172-178. p. - Ism.: Ady-Múz. I. 91-92. p. 574. Szabolcska Mihály: A halál vidám szekerén. = Délm. Közi. ápr. 20. 89. sz. 3. p. [Levél a kvári Ellenzék szerkesztőjéhez és Ady-paródia.] 575. Szabolcska Mihály: Ma, holnap és holnapután. [Levél.] = A B. Újs. Egyes. Alm. 179-181. p. - Ism.: Ady­Múz. I. 92. p. 576.Szász Zoltán: Régi nemzedék és új nemzedék. = A B. Újs. Egyes. Alm. 182-184. p. 577. Szilágyi Géza: Versekről. = Üj Idők júl. 11.2. köt. 30-33. p. [Ady hatása ] S7S. Szini Gyula: Irodalom és újságírás. = A B. Újs. Egyes. Alm. 185-192. p. 579. Szinnyei József, id.: írók - az irodalomról. (Nyilatkozat az új irodalomról.) = A B. Űjs. Egyes. Alm. 232­-233. p. 580. *Szittya Emil - Wojticzky Gyula: Az újak irodalmáról. Bp. [ 1909], Reform-ny. [3] 4-24 p. — Ism.: = Függ. Morsz. 1909. febr. 17. 581. Tausch Elvira, P.: Vasárnapi levél. [A Holnap költőiről.] = Függetl. (Arad) okt. 31. 250. sz. 1-2. p. 582. *Ady Endre. = Somogyi Hírl. nov. 3. 250. sz. 3. p. 583. Ady Endre - drámaíró. = Szilágy szept. 2. 35. sz. 4. p. [Ady három egyfelvonásost készül írni.] 584. Ady Endre és Baránszky Gyula. Botrány a közgyűlésen. = Függ. Morsz. dec. 16. 297. sz. 12. p. [A Ferenc József-díj odaítélésével kapcsolatosan.] - L. az 588, 603. tételt. 585. Ady Endre Kaposváron. = Somogyvm. okt. 24. 243. sz. 5. p. - *Hamary Dániel: Jönnek!!! = Kaposv. Hírl. okt. 24. 185. sz. 5. p. - 'Ady Endre Kaposváron. = Somogyvm. okt. 26. 244. sz. 4. p. — Ady Endre Kaposváron. = Somogyvm. okt. 28. 246. sz. 1-3. p. — Ady Endre Kaposváron. Művészestély a Koronában. = Somogyi Hírl. okt. 28. 246. sz. 3. p. - Ady Endre Kaposváron. = Somogyvm. nov. 3. 250. sz. — Adyék művészestélye. = Somogyi Hírl. nov. 3. 250. sz. 4. p. — Ady Endre kaposvári fölolvasása alkalmából. = So-

Next

/
Oldalképek
Tartalom