Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia állandó bizottságai 1854–1949 (A MTAK kiadványai 70. Budapest, 1974)

Mutatók

Bayer József 99, 104, 111 Beck Salamon 275 Bedő Albert 233, 290 Beke Antal 201 Beke Ödön 75, 86, 131, 148 Békefi Rémig 191, 197, 201, 208, 210, 211, 213, 215, 245 Bákésy György 379 Bekaics Gusztáv 52, 54 Bella Lajos 221 Benca Zoltán 349, 353 Bencze István 150 Benczúr Gyula 388 Bengyel Sándor 245 Beöthy Leo 53, 232, 233 Beöthy Zsolt 29, 39, 44, 45, 53, 54, 68, 69, 75, 99, 109, 111, 298, 299, 304, 312, 329, 385, 386 Bérezik Árpád 99 Berecz Sándor 103 Bergson, H.L. 268 Berkó István 245 Bernát István 53, 233 Bernolák Károly 244 Berryer.P.A. 54 Berze Nagy János 129 Berzeviczy Albert 29, 44, 56, 67, 68, 143, 153, 156, 158, 197, 208, 258, 310, 311, 318, 321, 323, 329, 331, 334, 350, 383, 384, 385, 386, 387, 390 Berzsenyi Dániel 104 Bessenyei György 103 401 Bethlen Farkas 232 Beenák Aladár A9 Blbó István 375, 376 Bierbauer Virgil 347 Biró Vencel 215 Bisztray Gyula 101, 150 Bleyer Jakab 86, 99, 104 Bluntschli.J.C. 35, 51 Bódiss Jusztin 119 Bodle y, J. F,. Court eray 55 Bodola lajos 377 Boár Elek 233, 375 Bogárdy János 378 Bogisich Mihály 99 Bognár Cecil 267 Bognár Rezső 379 Boissier.G. 51, 52 Bolgár Elek 197, 375, 376 Bonnel.E. 124 Bónyi Adorján 150 Borovszky Samu 191, 197, 201, 208, 209, 212, 245 Bory István 150 Bourdeau,J. 56 Boutroux,É. 57 Boyesen,H,H. 54 Bozóky Alajos 123 Bőhm Ferenc 377 Bőhm Károly 264 Brachfeld Olivér 358 Brandenstein Béla 58, 267, 268 Brassai Sámuel 81 Breit József 245 Brisits Frigyes 99, 148

Next

/
Oldalképek
Tartalom