Botka Ferenc: Magyar szocialista irodalom oroszul 1921–1945. Bibliográfia / Vengerszkaja szocialiszticseszkaja literatura na ruszszkom jazüke 1921–1945 gg. Bibliograficseszkij obzor (A MTAK kiadványai 68. Budapest, 1972)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBIJCATIONES BIBUOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 68. BOTKA Ferenc MAGYAR SZOCIALISTA IRODALOM OROSZUL 1921-1945 Bibliográfia Oepemi BOTKA BEHTEPCKAfl COUHAJlHCTMMECKAfl J1HTEPATYPA HA PYCCKOM H3blKE 1921-1945 rr. En6jiHorpa4>HMecKHfi oÖ3op Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös kiadásában PaőOTa noHBHjiacs a COBMCCTHUM aaaaHMH EH6.IHOTCKH BeHrepcKOá AKSACMBH Haya H JlaTepaTypHoro Myaea HMCHH neTeiJ>H. BUDAPEST, 1972

Next

/
Oldalképek
Tartalom