Vitályos László, Orosz László: Ady-bibliográfia 1896–1970. Ady Endre önállóan megjelent művei és az Ady-irodalom (A MTAK kiadványai 67. Budapest, 1972)

II. Az Ady Endre életére és munkásságára vonatkozó irodalom

233 Ady-irodalom (életrajzi rész) (1905.) - Szilágy Jan.19. 3.sz. 3.P. 2899 . A Dugonics-Társaság felolvasó Ülése. = Szeg. HÍradó febr.28. 51.sz. 7.p. [Ady versét olvasta fel.] — Ua.i « Szeg. Napló febr.28. 54. sz. 9.P. — = Szeg. és Vid. febr.28, 51.sz. 9-10.p. 1906. 2900 . Ady fíndre külföldi útja. - Szilágy jún.21. 25. sz. 4.p. 1907. 2901 .* A darabont kormány sajtója. = B.HÍrl. júl.4. 14-15.p. [Ady kártérítési perének befejezése. OL: ME 138, 3971|1907.] 2902 .* A törvénytelen kormány sajtóirodája. - B.HÍrl. febr.28. 12-13. p. [Említi Ady kártérítési pőrét.] 1908. 2903 . SOMOGYI Endre - ADY Endre: Felhívás Kincs Gyula volt tanítvá­nyaihoz. [25 éves tanársága megünneplésére.] « gzilágy máj.14. 20.sz. 6.p. 2904 . SZÉKELY Ödön: Emlékek. - Szilágy máj.14. 20.sz. Mell. XI.p. [Ady osztálya elkíséri távozó tanárát.] 2905 . [Ady hazatért külföldről.]" Szilágy szept.24. 39.sz. 4.p. 2906 . A Csokonai-Kör felolvasó ülése.. Ady Endre Debrecenben. - Debr. Függ.Újs. febr.27. 48.sz. 4.P. 1909. 2907 . ORBÓK Attila: Ady Endre gyógyulása. - Levél a szerkesztőhöz. Kolozsvár 1909.aug.13. - Függ.Morsz. aug.17. 194.sz. 10.p. TAdy kolozs­vári kúrája.] 2908 . Ady Endre és Baránszky Gyula. Botrány a közgyűlésen. - Függ. Morsz. dec.16. 297.sz. 12.p. [A Ferenc József-díj odaítélésével kapcsola­tosan.] 2909 . Ady Endre Temesvárott. » Függ.Morsz. okt.17. 246.sz. 14.p. [Előzetes.] — « Függ.Morsz. okt.20. 24Ő.az. 12.p. 2910 . Ady és a főváros. - Függ.Morsz. nov.14. 270.sz. 16.p. [Ady el­nyerte a főváros Ferenc József Jubileumi irodalmi díját.] — [További tudósításoki] - Egyetértés nov.14. 270.sz. 15.p. — - Szeg. és Vid. nov.14. 259.sz. 9.p. — - Debrecen nov.17. 263.sz. 3.p. — - Szilágy nov.18. 46.sz. 4.p. ~ • Tasnád nov.20. 17.sz. 2911 . Ady felolvasó-kőrúton. - Függetl. okt.14. 235.sz. 5-p. 2912 . Ady matiné. - Függ.Morsz. Jún.19. 144.BZ. 12.p. [Előzetes.] 2913 . Ady nem Jönl - Szeg. és Vid. okt. 23. 241.sz. 6.p. 2^14 .[Ady-est a Royal hangversenytei-mében nov.27-én. Beszámolók:]

Next

/
Oldalképek
Tartalom