Gergely Pál, Molnár Zoltán: Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma 1840–1960 (A MTAK kiadványai 33. Budapest, 1962)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLEMÉNYEI UBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 33. AZ AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ ÉSaMAGYAR TUDOMÁNY REPERTÓRIUMA 18 4 0 19 6 0 BU D A P E S T , t

Next

/
Oldalképek
Tartalom