Tőkés László: Az Akadémiai Könyvtár mikrokönyv gyűjteménye és fotolaboratóriuma (A MTAK kiadványai 27. Budapest, 1962)

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KÖZLEMÉNYEI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SOIENTIARUM IIUNGAR1CAE 27. TŐKÉS LÁSZLÓ AZ AKADÉMIAI KÖNYVTÁR MIKROKÖNYVGYŰJTEMÉNYE ÉS FOTOLABORATÖRIUMA THE MICRO-LIBRARY AND PHOTOGRAPHIC LABORATORY AT THE LIBRARY OF THE HUNGÁRIÁN ACADEMY OF SCIENCES BUDAPEST, 1962

Next

/
Oldalképek
Tartalom