A Magyar Tudományos Akadémia működése - Bibliográfia 1955 (A MTAK kiadványai. Budapest, 1956)

Az Akadémia tudományos osztályainak és intézeteinek működése - III. Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya

- 92 ­608. KOVÁCS István: A Központi Fizikai Kutató Intézet szerepe a felszabadulás utáni magyar fizikai kutatás kialakulásában. =A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 125-134.p. Elhangzott az 1955» évi nagygyűlésen. 609. " KOSTKA Pál - MÉREY Imre - SCHMIDT György: Vizsgálatok nyomás alatti Van de Graaff generátorokkal. Elektrotechnika. 1955. 48.évf. 7.sz. 201-210.p. Beszámoló az Intézet Atomfizikai osztályán végzett vizsgála­tokról, 610. BOZÓKY László: A radioizotópok felhasználása. Szovj.Kult. 1955. 7.évf. 8.sz. 15-16.p. Az Intézetben folyó munkálatokról. 611. KOVÁCS István: Un institut hungaro-bulgare de radiations cosmiques. R.hong. 1955. no.9. p.10. Nyilatkozat a bolgár-magyar tudományos együttműködés keretében a bulgáriai Sztálin-csúcson létesítendő kozmikus sugárzási in­tézet létrehozásáról, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézetének működéséről, 612. MÉREY Imre: A magfizikai gyorsító berendezések története a K[özponti] F[izikai] K[utatő] I[ntézet] Atomfizikai Osztályán. Természet és Társad. 1955. 114.évf. 9.sz. 529-530.p. 613. SOMOGYI Antal: Parányi részecskék - óriási energiák. Hogyan működnek az atomfizika fontos kutató eszközei, a gyorsító be­rendezések. Szabad Nép. 1955. szept.4. 5,p. Az Intézet működését érintő cikk. 614. SZENTPÉTERY Imre: Időmérés 45 000 év távolából. Szabad Nép. 1955. szept.16. 4,p. Az Intézet működését érintő cikk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom