Horányi Károly: Kandidátusi és doktori disszertációk : 1980. január 1. – 1984. december 31. (A MTAK kézirattárának katalógusai 19., 1988)

V. Fizikai tudományok

35 V. FIZIKAI TUDOMÁNYOK D 9391 MEZEI FERENC: A neutron spin echo elv felismerése és gyakorlati kidolgozása. (Tudo­mányos munkásság eredményeinek tézisszerű összefoglalása.) 1981. 230 p. - Dokt. D 8792 MIHÁLY KATALIN: Iszpol'zovanie integral'­nüh ékszperimentov sz celju analiza jademüh konsztant dija raszcseta biologicseszkoj zas­csitü jadernüh reaktorov. 1980. 223 p. ­Kand. D 9446 MOHAMED REICHA, FIKRY: Correlations between Surface Morphological Features of Al-films and Presence of Impurities. 1981.5, 100 p. 27 t. - Kand. D 10 288 MOKHTAR ABDEL HADY, MAHBOUD: Calculations and Measurements on the Stopp­ing of Recoil Atomic Nuclei Related to the Application of the Doppler Effect in Nuclear Spectroscopy. 1983. 106 p. - Kand. D 10 396 MOLNÁR GÁBOR: Az átmeneti magszerke­zet vizsgálata páros Mo izotópokban reaktor­neutronok (n,n V) reakciója és a kölcsönható­bozon-modell alkalmazásával. 1983. 3, 136, 11 p. - Kand. D 10 360 MORVAY LÁSZLÓ: Atomok és szervetlen molekulák többszörös ionizációjának vizsgá­lata szikra-ionforrás tömegspektrométerrel. 1983. 127 p. - Kand. D 9256 MUU, LE TRONG: Üregkatód-gerjesztésű He-Kr ion lézer. 1981. 3, 91, 4 p. - Kand. D 8515 NAGY DÉNES LAJOS: Néhány intenzitás­anomália eredete a Mössbauer spektroszkó­piában. 1979. 136 p. - Kand. D 8164 NAGY ELEMÉR: Hadronok diffrakciós szórásának kísérleti vizsgálata a GeV-TeV energiatartományban. 1977. 1, 28, 49, 51 p. 57 t. - Dokt. D 9218 NAGY SÁNDOR: Az 238u/n// folyamat ter­mékeinek tömegeloszlása az 1,5-15 MeV tar­tományban. 1980. 2, 125 p. - Kand. D 9940 NÁNAI LÁSZLÓ: Lazernüj szintez i opti­cseszkaja procsnoszt' krisztallov pjatiokiszi vanadija. 1982. 111 p. - Kand. D 8530 NASZÓDI LÁSZLÓ: A statisztikus modulá­ciós módszer neutronspektroszkópiai alkalma­zásának pontossági és kísérlettervezési kérdé­sei. 1978. 2,97 p. 13 t.-Kand. D 8988 NÉMETH SÁNDOR: Iparilag fontos políkris­tályos lágymágneses anyagok mágneses ani­zotrópiája. 1979. 2, 86 p. 28 t. - Kand. D 8883 NGOC, PHAN NHU: Investigations of In,pl, In," I and /n,2n/ Reactions around 14 MEV. 1980. 5, 132 p. - Kand. D 9741 NHA, DO HUU: Stacionárius mozgásformák kialakulása, sebessége és stabilitása szemcse­határok és szabadfelüietek esetében. 1982. VII, 80, 15 p. - Kand. D 9906 ORMOS PÁL: A proton mozgása a bakterio­rodopszinban a prototranszport során. 1982. 118 p. - Kand. D 10 591 PERJÉS ZOLTÁN: A tvisztorelmélet és al­kalmazásai. 1982. 163 p.-Dokt. D 8344 PHU, VU DUY: Iszszledovanie interfer enci­onnogo kopirovanija gologramm i ih sztare­nija. 1979. 136 p. - Kand.

Next

/
Oldalképek
Tartalom