Horányi Károly: Kandidátusi és doktori disszertációk : 1980. január 1. – 1984. december 31. (A MTAK kézirattárának katalógusai 19., 1988)

V. Fizikai tudományok

33 V. FIZIKAI TUDOMÁNYOK D 10 426 GRANDPIERRE ATTILA: A fléijelenség konvekciós értelmezése. 1983. 92 p. - Kand. D 9472 GROMA GÉZA: Fázisátalakulások a nemesít­hető, közepes szilárdságú AIZnMg ötvözetek­ben. 1980. 2, 162, VIII p. - Dokt. D 8221 HILD ERZSÉBET: Az infravörös spektrosz­kópia alkalmazása félvezetők és félvezető ­vékony dielektrikum réteg rendszerek vizsgá­latára. 1978. 184 p. - Kand. D 9211 HIZÓ JÓZSEF: Ionizációs kamra anyagok le­vegőekvivalenciája és a kamrák energiafüggés­-csökkentésének fizikai feltételei. 1980. 2, 127 p. - Kand. D 9884 HORVÁTH LÁSZLÓ: Modell és biológiai membránok molekuláris szerkezete: a spin jelölő nézőpont. 1981. 141 p. - Kand. D 9257 HUNG, PHAN TRAN: Electron Spin Reso­nance in Quasi One-dimensional Complex Charge Transfer Salts of Tetracyanoquino­dimethane. 1981. 87 p. - Kand. D 10 433 ILL MÁRTON: A felsőlégkör szerkezete a mű­holdak fékeződése és fedélzeti mérések alap­ján. 1982. 2, 150, 39 p. - Dokt. D 8625 ILLÉNYI ANDRÁS: A hangsugárzók objek­tív paraméterei és szubjektív értékelése közöt­ti összefüggések kritikai vizsgálata. 1979. III, 151 p. 42 t. - Kand. D 9242 ILLY JÓZSEF: A relativitáselmélet a fizika XX. századiforradalmában 1890-1920. 1979. 202 p. - Kand. D 10 838 IMHOF JÁNOS: Textura analízis iterációval. 1984. 89 p. - Kand. D 10 165 JÁNOSSY ANDRÁS: Vezetési elektron spin transzmisszó normál fémekben. 1980. 2, 125 p. - Dokt. D 8645 JÁNOSSY ISTVÁN: Téreffektusok és kon­vektív instabilitások nematikus folyadékkris­tályokban. 1979. 3, 125, 8 p. - Kand. D 10 298 KÁDÁR IMRE: Elektrosztatikus elektron­spektrométerek elektronikus rendszerének fejlesztése és alkalmazása rozsdamentes acél felületi oxidrétegének vizsgálatára. 1983. 113 p.-Kand. D 10 344 KAJCSOS ZSOLT: Pozitron-annihiláció kon­denzált rendszerekben. 1983.4,1V, 114 p. -Kand. D 10 390 KAKAS JÁNOS: Triboelektromos töltésáta­dáson alapuló méréstechnológiai módszerek. (Részletes ismertetés.) 1981. 2, 127 p. — Kand. D 9069 KÁLMÁN BÉLA: Évoljucija grupp szolnecs­nüh pjaten i ih magnitnüe polja. 1979. 190 p. - Kand. D 9137 KAMEL MULHEM, JEHAD: Investigation of the Chemical After-Effects of the Electron Capture by Mossbauer Spectroscopy in Hexa­quo Complexes. 1981. Ill, 132 p. - Kand. D 8338 KHUE, NGUYEN MINH: On Some 1-D Mo­dels in the Physics of Organic Materials. 1979. 2, 132 p. - Kand. D 9403 KISPÉTER JÓZSEF: Áramfluktuációs jelen­ségek polikristályos trigonális szelénben. 1980. 2, 130, XII, 2 p. 111. - Kand.

Next

/
Oldalképek
Tartalom