Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

79 K 821:1937/1-404. (Folytatás) terei Rend Szt. Bernát Gimnázium, Sárospataki Ref. Főiskola, Aszódi EV. Petőfi Reálgimnázium, Egri Érseki Joglyceum, Sárospataki Áll. Tanítóképző Intézet. — 21,, 205., 254. Kölcsönzés az Országos Levél­Sártól. — 26., 167., 233. A Budapesti Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. — 27. Gqmbocz 2oltán török kéziratot kér. — 29., 60., 98., 191-192., 272. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kölcsönzései. — 40. Az Archiv Prazs­kého Hradu, Prága-nak kézirat visszaküldése. — 48., 57., 76. A Deb­receni Ref. Kollégium kölcsönzései. — 59. Fráter István kölcsönzése. - 63., 99., 110., 113., 127., 189., 211., 226-227., 257., 262., 271., 284., 293., 298. A Szegedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzései. — 66., 184., 195. A bécsi Staatsarchiv-al kapcsolatos kölcsönzések. — 68. Szapáry Tibor kölcsönzése. — 70. A kecskeméti r.kath. plébánia kölcsönzése. — 82. A Knihovna Univerzity Komenského, Pozsony, folyóiratot küld vissza. — 94. A Südslavische Akademie der Wissenschaften, Zágráb-tői könyvek kérése. — 97. A főtitkári hivatal kölcsönzése. — 102. Leszik Andor visszaküldi a Szendrei János által kölcsönzött művet. — 107. Vogel Ákos kölcsönzése. — 108. A Deutsche Gesandtschaft kódexet kölcsönöz. — 129., 173., 196., 198., 215., 219. Kölcsönzési reklamációk. — 132., 145., 188., 223., 228. A Debreceni Egyetemi Könyvtár kölcsönzései. — 144., 158. , 204., 206. , 216., 220., 232., 234., 242., 251., 258., 260. Az OSZK-val való kölcsönzéskapcsolat iratai. — 154. Szontagh Vilmos köl­csönzése. — 156. Peterdi László könyveket kér. — 165. A Bibliotheque Royale de Belgique, Brüsszel, reklamáló levele. — 171. A Pannonhalmi Könyvtár kölcsönzése. — 178. A Landesbibliothek, Kassel, kéziratot köl­csönöz. — 194. A Simancasi Levéltárból Lasky [1540. évi] jelentésének kérése. — 217., 231. A müncheni Staatsbibliothek-tői kódex kérése. — 237. A Jüdische Länderschauder Presse, Köln, kódexkölcsönzése. — 239. A Magyar Nemzeti Szövetség kölcsönzése, — 240. Tulacs Bonifác kölcsönzése. — 280. Az Eötvös-Kollégium kölcsönzése. — 291, Burdah, K. Berlin-Grunewald, kölcsönzése, — 305. Az Universitätsbibliothek, Heidelberg, kódexet kér. Egyéb iratok 4, Wischnitzer, R., Berlin, kódexlap-másolatot kér. — 104., 270. Ár­ajánlatok különféle munkák végzésére. — 177., 212., 244., 302, Értesí­tések lapindításról, változásról, vagy megszűnésről. — 168., 182. Meg nem vásárolt kéziratok átengedése a Hadtörténeti Levéltárnak. -199-200. A Népegészségügyi Múzeum kiállításra nyomtatványokat kér, — 221. Di­véky Adorján pályaművének visszaadása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom