Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

76 K 821:1937/1-404. (Folytatás) magyar versek idegen nyelvű fordításait küldi. — 208. Hollósy István ha­gyatékának megvétele. — 216. A főtitkári hivatal vásárolt fényképeket küld. — 228. Forster Gyula kéziratot ajándékoz. — 235. A főtitkári hi­vatil Semmelweis-kéziratot küld. — 248. A főtitkári hivatal Probst, G. művét küldi. — 250. Bodor Gyula munkáit küldi. — 251. Az Academia des Inscriptions et Belles-Lettres a hiányzó cserepéldányokat pótolja. — 255. A The Chicago Academy of Sciences cserepéldányt küld. — 260. A "Városi Szemle" szerkesztősége kiadványokat küld.—268, A Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara disszertációkat küld. — 269. Schaffer Károly művét küldi. — 277. A Dohnányi-jubileumi bizott­ság Dohnányi-emlékérmet küld. — 278. A főtitkári hivatal a "Berthelot" ­emlékkönyvet küldi. — 281. Az Állami Számvevőszék jelentéseket küld. — 282. Balogh Jenő küldi Farkas Lajos kéziratainak jegyzékét. Kölcsönzés 14. Juhász Kálmán kölcsönzése. — 15, A bécsi Magyar Történeti Inté­zetnek könyv visszaküldése. — 18. A Pannonhalmi Könyvtárnak a kért könyv visszaküldése. — 19. , 212., 253., 264., 270. A Debreceni Egye­temi Könyvtár kölcsönzései. — 26. Bartók György kölcsönzése. — 31., 116., 153., 192., 196., 199. , 202. , 207., 209., 245. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kölcsönzései. — 35., 66., 129., 135. , 138., 244., 258. Köl­csönzési reklamációk. — 39. Fógel József kölcsönzése. — 42., 87., 121., 152., 168. , 175., 191. , 203-204., 217., 229., 259., 271. A Sze­gedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzései. — 48., 102., 182., 214., 224. A bécsi Staatsarchiv-al való kölcsönzések. — 51., 75. A főtitkári hivatal kölcsönzései. — 93. A Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet kölcsönzé­se. — 95. Szabolcsi Bence kéziratot kér. — 96., 205. Az Országos Le­véltártól kölcsönzés. — 97. Bernát István kölcsönzése. — 123. Zsedé­nyi Béla kölcsönzése. — 142. Vogel Ákos kölcsönzése. — 141., 148., 157., 169. A Debreceni Ref. Kollégium kölcsönzése. — 151. Bruckner Győző folyóiratot küld vissza. — 156. Lukinich Imre kölcsönzése, — 161. A Bibliothéque Royale de Belgique, Brüsszel, kölcsönzése. — 172. A Knihovna Univerzity, Pozsony, kölcsönzése. — 174.A Mezőtúri Re­formátus Főgimnáziumtól értesítő kérése. — 206. Battistini M., Brüsz­szel, kölcsönzése. — 210. Bibliothéque Royale de Belgique-től köny­vek kérése, — 218. A Budapesti Egyetemi Könyvtárnak könyvek vissza­küldése. — 220. A Preussische Staatsbibliothek, Berlin-tői könyvek ké­rése. — 242, Szontágh Vilmos kölcsönzése. — 243., 267., 276. Az Egri Érseki Joglyceum kölcsönzései. — 265. Berzeviczy Albert kölcsönzése. — 272-273. Veress Endre kölcsönzései. — 274. A Sárospataki Reformá­tus Főiskolától könyvkérés. Egyéb iratok 17., 29, A Vojnits-jutalmi bizottság összehívása. — 24. A Vörösmarty ­szoba helységének kijelölése. — 33. A Goethe-katalógus új kiadásának

Next

/
Oldalképek
Tartalom