Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

63 K 821:1937/1-404. (Folytatás) Rohracher, F., Linz, levele duplum ügyben. — 39., 64. Harrassowitz, 0..Lipcse, céggel levelezés. —46. Könyvtári belépőjegyek küldése. — 47. Engedély könyvtárhasználatra. — 52. A weimari Bibliothek-Ge­sellschaft tagdíjat kér. — 54. A Turista Egyesület adatokat kér a Könyv­tárról. Beszerzés 2. A Magyar Fajegészségtani és Népességpolitikai Társaság szakmun­kák beszerzését kéri. — 3. Az Apostol nyomda kiadványt küld. — 45. A főtitkári hivatal küldi Sven Hedin müveit. — 55. Bánki Donát küldi mű­vét ajándékul. — 58. Kilián Frigyes könyvkereskedéstől folyóiratok ren­delése. — 59. A Politisches Volksblatt kiadványainak kérése. — 63. Har­sányi István Sárospatakról, kiadványcserét ajánl. — 65. Nyomdák köte­lespéldány jegyzékei. Kölcsönzés 5. Markovits Gyula akadémiai kiadványt kér kölcsön. — 7., 9. A bajor Hof-und Staatsbibliothek kéziratmásolatokat küld. — 10. Auerbach rabbi, Halberstadt, Kaufmann kéziratokat kér. —12. A Zirci Apátsági Könyv­tártól Szemere Pál feljegyzéseinek kérése. — 13. Az aradi Közművelő­dési Egylet Könyvtárától kéziratok kérése. — 14. , 17., 23. A salzburgi Studien-Bibliothek-nak könyvkölcsönzés. — 19-20., 50. A bécsi Hof­bibliothek-kal való kölcsönzéskapcsolat iratai. — 25., 44. Iskolák köl­csönzései : Pápai Ref. Főiskola, Debreceni Ref. Kollégium; — 26. Tren­csény Károly kölcsönzése. — 35. Margalits Ede kölcsönzése. — 40, Ba­logh Elemér kölcsönzése. — 57. Pákai Lajos kölcsönzése. Egyéb iratok l.,56.,61. Értesítések lapindításról vagy megszűnésről. — 53. Kugler János a Deák-szobor ügyében ír. — 60. Tihanyi Béla megőrzésre ajánlja fel a "Veszteség-lajtsrom" 686. füzetét. K 809:1919/1-54. Könyvtári ügyvitel 1. Ráth Györgyné végrendeletének az Akadémiára vonatkozó része. — 2. A Központi Statisztikai Hivatal adatokat kér. — 4-5., 7., 12-14., 16-17., 50-52. A Közoktatási Népbiztosságnak a könyvtárra vonatkozó iratai. — 10. A Múzeumok és Könyvtárak Főfelügyelősége adatokat kér. — 18. Szily Kálmán főkönyvtárnok helyettesítése. — 19/a. Trócsányi Zoltán elismer­vénye. — 23., 30-31. Könyvek vételárának átküldése a főtitkári hivatal­nak. — 29. Engedélyek könyvtárhasználatra. — 34. A Kant-Gesellschaft tagdíjat kér. — 36. A VKM a bolsevizmusra vonatkozó irodalom megkül-

Next

/
Oldalképek
Tartalom