Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

43 K 801:1896/1-171. (Folytatás) Könyvtár és a Könyvtár közötti könyv- és kéziratkölcsönzések, — 52., 219. Végh Kálmán Mátyás kölcsönzései, — 54., 69., 114. A Vakok Nevelőin­tézete könyveket kér. — 64. .A Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Mú­zeumtól egy XVIII. századi magyar nyomtatvány kölcsönzése. — 70. Ve­ress Ignác könyveket kér kölcsön. — 74. Az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtártól ősnyomtatvány kérése. — 94. Molnár Sándor tanár kölcsön­zése. — 118., 123., 130. A Váci Múzeum Egylet kölcsönzései. — 124. Az Országos Levéltár oklevelet kér kölcsön. — 138. A Bécsi Egyetemi Könyv­tártól folyóirat kölcsönzése. — 141. A Kolozsvári Városi Levéltár Linczigh naplóját kéri. — 158., 212. Az eperjesi püspöki hivatal könyveket kér. — 168. Schlesinger Lajos évkönyvet kér. — 174. A főtitkár kéri aWadstein­féle rajzokat. — 180. Beck Lajos könyvet kér. — 188., 226., 244. Hebelt Sándor kölcsönzései. — 189. Fejér Lipót könyveket kér. — 199. A kispé­csai plébánia könyveket kér. — 206. A Budapesti Egyetemi Könyvtár kéz­iratokat kér. — 217. Vángel Jenő könyveket kér. — 21., 131. Gorján község kölcsönzései. Egyéb iratok 18. , 66., 104-105., 142., 147-148., 153., 185-186., 242-243., 259. Ér­tesítések lapindításról, változásról vagy megszűnésről. — 20. Kertész József könyvnyomda, ajánlata címkék készítésére. —50. Arad megye a megyei levéltárnoki állásra elküldi pályázatát. — 51. Szabolcs megye jelentése nyomdaalapításról. — 68. A főtitkári hivatal átadja a francia szerzői joggal kapcsolatos iratot. — 190., 256. Nyomdaalapítások, meg­szűnések, változások. K 806:1909/1-327. Könyvtári ügyvitel 26., 31., 46., 169., 196. A Könyvtár nyomdák ellen — kötelespéldány ügyben — törvényes eljárás indítását kéri az Akadémia ügyészétől. — 45. Heinlein István alkalmazása. — 58,, 174. A Nemzeti Múzeum Érem­és Régészeti osztálya duplumokat kér. — 81. A Smithsonian Institution, Washington-nal, való cserekapcsolat.— 211. Bartal Antal kéziratai ügyé­ben Szily Kálmán levele az Akadémiának. — 214. Cserekapcsolat a Pé­tervári Archäologische Kommission-nal. — 325. Pogrányi Józseftől fel­világosítást kér a Könyvtár Hetényi Jánosról. — 326. A Bercsényi nyom­dától kötelespéldány reklamálás. - 150-151., 168., 177. Engedélyek könyvtárhasználatra. - 154. , 175., 184., 217., 259., 265., 269., 305. Könyvtári belépőjegyek küldése. Beszerzés 2. Az Krakkói Akademija Umiej^tnosci kiadványát küldi. — 8., 18., 27,, 53., 221., 318. Beszerzési számlák. - 12., 22., 24., 27-38., 48., 93-94.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom