Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

38 K 801:1896/1-171. (Folytatás) 245. A Trübner et Co. Ltd. levele a British Museum katalógusa ügyé­ben. — 247. Hermann Ottó két könyvet küld. Kölcsönzés 2., 34., 48., 82., 141., 163., 182., 236. Gorján község kölcsönzései. ­5. A Fogarasi Áll. Főgimnázium könyvet kér. —10. ,45. A Beszterce­bányai Áll. Felsőbb Leányiskola kölcsönzése. — 19. A Kecskeméti Ev. Ref. Jogakadémia könyvet kér. — 20., 172., 180. A Budapesti Egyetemi Könyvtárral kapcsolatos kölcsönzési iratok. — 22. A Ceglédi Kat. Ele­mi Népiskola könyveket kér. — 23. Az OSZK kéziratot kér. — 52. A Besztercebányai Kat. Főgimnázium kéziratot és könyveket kér kölcsön. — 56., 109., 158. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár kölcsönzésével kap­csolatos iratok. — 59., 72., 129., 215., 233. A bécsi Hofbibliothek-kai kölcsönzéssel kapcsolatos levelezés. — 76. Bodor Aladár losonci tanár kölcsönzési ügye. — 78., 238. Ágner Lajos folyóiratokat és könyveket kér. — 79. A Váci Múzeum Egylet könyveket kér. — 60., 104., 167., 183., 217., 239. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtárral, könyv- és kéz­iratkölcsönzéssel kapcsolatos levelezés. — 89., 130., 166., 193., 225., 249. Végh Kálmán Mátyás kölcsönzései. — 110. A Brassói Áll. Főreál­iskola könyvet kér. — 117. A Müncheni Hof-und Staatsbibliothek-tól régi magyar művek kérése. — 119. A Budapesti IV.ker. Főreáliskola köny­vet kéc. — 142, A Pápai Ref. Főiskolától kézirat és könyv kérése. —144. A Pécsi Püspöki Könyvtártól kölcsönzési határidő-hosszabbítás kérése. — 170. Baróti Lajos könyveket kér kölcsön. — 176. Az Akadémia elnö­kének könyvek küldése. — 181. Radvánszky Kálmán visszaküldi a köl­csönzött kéziratot és könyveket. — 195. Biás István régi magyar köny­vet kér. — 196. Schlésinger Lajos folyóiratokat kér kölcsön. — 203., 214. Az Országos Levéltár okleveleket kölcsönöz. — 205., 234. Szabó György tanár könyvet kér kölcsön. — 210. A Bajai Kat. Főgimnázium könyveket kér. — 223. A Budapesti VIII.ker. Főgimnázium kölcsönzése. — 224. A Fiumei Áll. Főgimnázium könyveket kér. — 232. A Pannon­halmi Könyvtártól régi nyomtatvány kölcsönzése. — 235. A Nagyváradi Felső Kereskedelmi Iskola könyveket kér. — 244. A Sátoraljaújhelyi Kat. Főgimnáziumnak folyóirat küldése. Egyéb iratok 17. A Finnirodaimi Társaságtól folyóiratok reklamálása. — 21. Arad megye új nyomdáról tudósít. — 24. , 28-29., 33., 47., 66., 69., 92., 118., 143., 237. Kötelespéldányok reklamálása a nyomdáktól. —27., 63., 83., 123., 138., 168., 194., 198., 227., 229., 243., 251. Értesítések lapindításról, változásról vagy megszűnésről. — 98. A Cambridge Philosophical Society-tői folyóirat reklamálása. — 155. Szabolcs megye értesítése könyvnyomdával kapcsolatosan. — 220. A Bécsi Akadémia körlevele az "Anzeiger..." ügyében. — 228, Szabolcs megye nyomda-

Next

/
Oldalképek
Tartalom