Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

122 K 830/831:1947/1-596. (Folytatás) Bánki Sándor könyvet kér kölcsön. — 119. Moesz Gusztáv kölcsönzése. — 120., 125., 149., 153., 224., 246., 279., 284-308. , 364., 550. Köl­csönzési reklamációk. — 176. Tőry Kálmán kölcsönzése. — 188/a. Szó'ts Endre könyvet kér kölcsön. — 225. Domony Pétertol könyv kölcsönzése. — 265. Dercsényi Móric kölcsönzése. — 378. A Szegedi Egyetemi Könyv­tár kölcsönzése. — 386. Katona Ferencnek térítvény visszaküldése. — 393. Papr> Béla kézirat-kölcsönzési kérése. — 406. Kosáry Domokos kéziratokat kér kölcsön. — 415. Horváth Jenő kölcsönzése. — 443. , 451. A Magyar Bibliophil Társaság kölcsönzése. — 474. Papp Károly kölcsön­zési kérelme. — 499. Tóth Józsefné könyvet kér kölcsön. — 505. A "Sza­bad Nép" szerkesztősége könyvet kér. — 513. Horváth János könyvkérése. — 516. Mauritz Béláné kölcsönzési kérése. — 532. Reil Lajostól könyv visszakérés. — 536. Bárány István kölcsönzése. — 547., 593. Az Orszá­gos Rabbiképző Intézet kéziratokat kér kölcsön. — 558. Hamók Lajos köl­csönzési kérelme. — Fokos [Fuchs] Dávid könyvet kér kölcsön. — 589. Benda Kálmán és Juhász István kölcsönzési kérése. Egyéb iratok 1., 135., 141., 147., 170., 184. , 205., 211., 216., 218. , 382., 428-429., 450., 466-467., 479., 487., 561. A jóléti ügyek iratai. — 8. Feljegyzés a fűtéssel kapcsolatban. — 9. Halmi János jelentése a Balkán-bizottság üléséről. — 13. Nyilatkozat a Stockholmból kapott térítésmentes könyvek­ről. — 18. A főtitkár az 1938-47. évi filozófiai művek összeállítását ké­ri. — 24., 42, Feljegyzés a magyar lexikonokból való nevek törléséről. — 30. Az Anyag és Árhivatal kokszkiutalása. — 32., 34. A "Bolsaja Szov­jetszkaja Enciklopédia" elhelyezésének iratai. — 33., 36., 124. Levelek a Viszota Gyulától hátrahagyott dolgok ügyében. — 48., 207. Feljegyzés írógépek karbantartásáról. — 68., 335,, 339., 389. Árajánlat különféle munkákra. — 82., 84., 96., 202., 212., 217, Feljegyzések a Német Ma­gyar Társaság könyvei ügyében. — 93., 222., 232., 234., 435., 493., 508., 520., 541-542. A Könyvtári Bizottság üléseivel kapcsolatos iratok. — 102-103., 177., 208. , 226., 231., 312., 323-324., 352., 355., 368., 399., 402., 403., 42.2. , 445., 453., 468., 476., 490., 512., 545. A helyreállí­tási és karbantartási munkák iratai. — 114. Feljegyzés a pincehordókban levő kézirattári anyag és a nagyalakú folyóiratok felhordásáról. — 130. Tolnai Gábor levele Melich Jánosnak. — 138. Meghívó a Fővárosi Szalaó Ervin Könyvtár értekezletére. — 148. Feljegyzés a Reguly-Pápay osztják kézirati hagyaték tárgyában. — 154., 183. Emlékeztető a Magyar Nemzeti Múzeum Igazgató Tanácsának ápr. 3-án tartott ülésről. — 157. Jelentés a Veresegyházáról küldött állítólagos akadémiai könyvekről. — 173. Felter­jesztés a főtitkárnak könyvtári állványok, katalógustokok stb. készítése ügyében. — 179. Meghívó fényképkiállításra. — 181. A Könyvtár levele Mátrai Lászlónak orosz nyelvű könyvküldemény továbbításáról. — 187.

Next

/
Oldalképek
Tartalom