Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

121 K 830/831:1947/1-596. (Folytatás) keresése főbb akadályairól. — 544. Jelentés a Ráth-könyvtár rendezésé­ről. — 546. A főtitkár leirata a Keleti-gyűjtemény kezelésével kapcsola­tosan. — 566. Feljegyzés az olvasótermi kézikönyvtár használatáról. — 587. A Könyvtár anyagi támogatásáról VKM rendelet. Beszerzés 6., 166. Tolnay Károly, Princeton, könyvajándéka. — 26., 390., 437., 533-534., 548. Az Országos Könyvtári Központ könyvküldeményeket to­vábbít. — 27., 35. A Külügyminisztérium a VKM útján kiadványokat küld. 52. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtártól katalógus kérése. — 69., 88., 180., 193., 310., 404-405., 535. Ajánlatok beszerzésre. — 91., 340. A Magyar Tengerkutató Társaság könyvtárát ajándékozza az Akadémiának. — 116. Lötz János, Stockholm, kiadványt küld. — 131., 572. Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadványaival kapcsolatos levelek. — 159. A főtitká­ri hivatal külföldi könyv vásárlásáról értesít. — 165. Finkey Ferenc könyvajándéka. — 200/a. A Franklin Társulattól kiadvány kérés. — 223. A Majláth családi-levéltár felajánlása. — 227., 230., 420. A Viszota-ha­gyaték iratai. — 228. Keller, R. (Bécs?) kiadványt küld. - 230. A főtit­kári hivatal az Osztrák Akadémia 100 éves emlékérmét küldi. — 250. Dar­vas István ajándéka. — 258. Könyvmegrendelés a Grill könyvkereskedés­től. — 310. Harrassowitz O. levele a beszerzéssel kapcsolatosan. — 315. Az Országos Könyvtári Központ folyóiratjegyzéket küld. —318., 326., 336., 350. Végh Jenő adományaival kapcsolatos iratok. — 344. Oltay Károly könyvet ajándékoz. — 347., 357. Fehér Géza kiadványokat ajándékoz. — 354. Fügedi Erik könyvet küld. — 372. Emlékeztető Bauer Mihály állí­tólagos hagyatékáról. — 392. Szerb-horvát nyelvű könyv vásárlásának irata. — 410. A főtitkári hivatalnak átadjuk a beszerzendő orosz könyvek jegyzékét. — 424. Köszönőlevél Bisztray Gyulának ajándékkönyvekért. — 434. Rubinyi Mózestől hiányzó műveinek kérése. — 441. Ligeti Lajos kéziratot küld. — 454. Köszönőlevél Munkácsi Ernőnek könyvajándékáért. — 455. Révész Géza hiányzó műveinek kérése. — 462. Az országgyű­lés elnöki hivatala nyomtatványokat küld. — 482. Pais Dezső hiányzó mű­veinek kérése. — 496. A tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézet kiadványt küld. — 518., 539. Cotel Ernő könyvajándéka. — 529. Az Állami Szám­vevőszék zárszámadásokat küld. — 538. Finkey Józsefnétől férje különle­nyomatainak kérése. — 551. Ligeti Lajostól különlenyomatkérés. — 552. Vargha Damjántól különlenyomatkérés. — 581. Hampel Gábor könyvado­mány ajánlata. — 582. Finkey Ferencné könyveket küld. — 590. A Ma­gyar Szovjet Művelődési Társaság könyveket küld. Kölcsönzés 4., 175., 348., 375. , 421., 554. Kölcsönzési kapcsolat az OSZK-ral. — 10. Tóth Zoltán kölcsönzése. — 67. Földessy Zoltán kölcsönzése. — 89.

Next

/
Oldalképek
Tartalom