Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

99 K 821:1937/1-404. (Folytatás) 220., 255., 264., 322-323., 398., 432. A Szegedi Egyetemi Könyvtár köl­csönzése, — 41. A bázeli Universitätsbibliothek kölcsönzése. — 61. A Hadilevéltár kölcsönzése. — 63., 356. A Pécsi Egyetemi Könyvtár köl­csönzése. — 68. Vargha Dámján kölcsönzése. — 69. Az Országos Ügy­védmúzeum könyvet kér. — 97. Kővári István kölcsönzése. — 107. A Honvéd Központi Könyvtár kölcsönzése. — 111. Pándy Kálmán könyvköl­csönzési kérelme. — 147. A krakkói Jagelló-könyvtártól könyvek kéré­se. — 149-150. A Református Egyetemes Konvent kölcsönzése. — 151, Bory István könyvet kér kölcsön. — 156. Az Iparművészeti Múzeum kéz­iratokat kölcsönöz. — 165. A Franciaországi Magyar Tanulmányi Köz­pont könyvtára kölcsönzési kérelme. — 192. Vutskits György kölcsönzé­zése. — 211. Az Országgyűlési Múzeum kölcsönzése. — 243. A Hadimú­zeumtól kézirat kölcsönzése. — 245. Enessey Pál könyvet kér kölcsön. — 256. A tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézet folyóiratot kér kölcsön. — 267. Kőhalmy Eugénia kölcsönzése. — 271. A Magyar Szemle Társa­ság könyvkérése. — 273. A genfi Városi és Egyetemi Könyvtár Bolyai­iratokat kér kölcsön. — 296., 380., 402. A Magyar Idegenforgalmi Ér­dekeltségek Szövetsége könyvet kér kölcsön. — 297., 325. Kölcsönzési kapcsolat az OSZK-ral. — 358., 403. Budapest Székesfőváros tanfel­ügyelője könyveket kér. — 377., 404. Sigmond Elek kölcsönzése. — 391. Molnár János könyvet kér kölcsön. — 409. A pirnai Stadtbücherei kölcsönzése. — 429. A Chorin Ferenc Gimnázium kölcsönzése. Egyéb iratok 22. A főtitkári hivatal jegyzék elkészítését kéri a Nagyjutalomra és a Marczibányi-jutalomra. — 79. A Fővárosi Könyvtár levele Buda-bibliog­ráfiája ügyében. — 126. A főtitkári hivatal Sastri, K. madrasi profesz­szor átiratát küldi. — 212. Az OSZK Arany János és Szendrey Júlia le­veleiről igazolást ad. — 246. Értesítés az OSZK nyári kölcsönzési ide­jéről. — 260. Bartók Béla letétes kéziratának kiadási joga. — 281. A "Magyar Könyvszemle" létének biztosítására irányuló tervezet. — 292. Nemzetközi nagyságú katalóguslapok bevezetése. — 311. A prágai "Slavische Rundschau" előfizetési díja. — 335. Kosztolányi Dezső gyász­jelentése. — 397. Meghívó Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete ülé­sére. — 431. A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete tanfo­lyamtervezete. — 440. Sas János írógépüzemének számlája, K 821:1937/1-404. Könyvtári ügyvitel 1. , 17-18., 23., 38., 45., 81., 85. , 99., 114., 122-123., 140., 148., 155., 205-206., 252-253., 295., 317., 323-325., 370., 381., 394-395. Engedé­lyek könyvtárhasználatra és látogatásra. — 8., 16., 35,, 77., 110., 142., 163., 231., 241., 245., 300., 348., 384. Adatok a Fővárosi Statisztikai Hivatalnak. — 10., 117., 194., 212., 237., 279., 286., 298., 387. Könyv-

Next

/
Oldalképek
Tartalom