Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

I. A Könyvtári iratok gyűjteménye - 1. Hivatalos iratok

95 K 818:1934/1-425. (Folytatás) Egyéb iratok 16. ,49. Schirmann, J. fotomásolatokat kér. —26. Pályamű visszaadá­sa. — 68. Értesítés lapváltozásről. — 91., 140., 141. A Selmecbányái Múzeumtól fényképmásolatok kérése. — 149, A Franciaországi Magyar Tanulmányi Központ értesítése. — 206. Schuller, H. Medgyes, fotomá­solatot kér. — 229. Fano, F. Milánó, fotomásolatot kér egy régi magyar könyvből. — 252. Szilády Károly gyászjelentése. — 353. A Fővárosi Könyvtár könyvcsonkítást jelent be. — 387. Dégen Árpád kéziratait ké­rik vissza. — 409. A főtitkári hivatal a nagyjutalommal kapcsolatos jegyzék elkészítését kéri. — 419. A Szemző István alapítványával kap­csolatos bírósági ügyirat. K 819:1935/1-490. Könyvtári ügyvitel 6., 188., 257-258., 329-330., 359., 407., 425., 480. Könyvtárszemély­zeti ügyek. — 7. , 28., 55., 92. , 131. , 154., 205., 280., 289., 298., 360., 416., 467. Adatok a Fővárosi Statisztikai Hivatalnak. — 14., 29., 78., 84., 91. , 132., 137., 139., 148., 149., 181., 308. , 339., 341., 354-355,, 384., 389., 392., 399., 420,, 422., 440., 448., 486. Engedélyek könyv­tárhasználatra és látogatásra. — 34. Shvoy Lajos kéri a Könyvtár ős­nyomtatvány és antiqua katalógusát. — 42., 50., 104., 225., 287., 291., 358., 415., 424., 485. Felvilágosítások a Könyvtárral kapcsolatosan. — 90., 246., 426., 482. Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Köz­pont iratai. — 121. Jelentés a Könyvtár 1934. évi állapotáról. — 346., 436. Körlevelek a Könyvtárral kapcsolatosan. — 396. Duplumok átenge­dése az Ankarai Egyetem magyar tanszékének. Beszerzés 1. Werner Adolf könyvajándéka, — 2. Az Országos Társadalombiztosító Intézet könyvajándéka. —3. Spiess, O. Bázel, könyvet ajándékoz. — 9. , 356. ,357. Stein Aurél adományai. - 17., 40., 233., 256., 351. He­gedűs Lóránt könyveket küld. — 21., 301. Reiner János folyóiratokat küld. —22. Sobel, A. Párizs, könyvet küld. -38. Sarton, G., Cambridge, [USA] különlenyomatokat küld. — 52-53. Navratil Ákos kéziratot küld. — 58., 119., 140., 219., 255., 320., 391., 409. Ajánlatok beszerzésre. — 61., 65. A Budapesti Négyévfolyamú Fiú Felső Kereskedelmi Iskola Hor­váth Mihály levélmásolatokat küld. — 67. Siklóssy László könyvet aján­dékoz. — 69. Horna, R., Pozsony, könyvet küld ajándékba. —72. Hoffer Ferenc ajándéka. — 86. A Külügyminisztérium Könyvtára ajándékot köz­vetít. — 88., 108. Károlyi Árpád kéziratokat ajándékoz. — 102. Somogyi József könyvajándéka. — 103., 252. Vikár Béla adományai. — 112. , 192. Gaal Jenőné könyvajándéka. —118. Beets-Damsté, A.C. Leiden, aján-

Next

/
Oldalképek
Tartalom