Fráter Jánosné: Az Akadémia Könyvtár iratai : 1831–1949 (A MTAK kézirattárának katalógusai 14., 1984)

II. A Kézirattár egyéb könyvtári iratai - 1. A Régi Akadémiai Levéltában levő iratok

148 RAL 4,19,21/1841. Kemény József egy 1529-beli magyar történeti vonatkozású kéziratot és egyéb könyveket küld az Akadémiának. RAL 35/1841. Az akadémiai könyvtár és folyóiratok ügyében indítvány Almási Balogh Páltól. RAL 42/1841. Tomori Szabó Sándor a Könyvtárnak ajándékozza a Kecskeméti Ref. Főis­kola régi, kéziratos énekeskönyvét. Ld. még RAL 18/1842, RAL 45/1841. Verseghy Ferenc kéziratát ajándékozza a Könyvtárnak Ferenczy Jákó. RAL 73,109/1841. Bizoni Károly jegyzéke a Magyar Tudományos Akadémiának küldött köny­vekről, RAL 78/1841. Péterfi Károly könyvajándéka. RAL 115/1841. Literáti Nemes Sámuel jegyzéke a Könyvtárnak ajándékozott könyvekről. RAL 125/1841. Szentiványi Mihály könyvet ajándékoz. RAL 127/1841. Cserei Mihály magyar történetének kéziratos könyvét kínálja eladásra Koródi Pál. RAL 129/1841. Wigand Károly Fridrik, pozsonyi könyvnyomtató és könyvárus, könyv­küldeményének jegyzéke. RAL 162/1841. Kemény Józsefnek köszönet a Temesvári Pelbárt kötetért. RAL 175/1841. Ötvös Ágostnak köszönet arab-török kódexek és pénzgyüjtemény ajándé­káért. RAL 181/1841. Gózony György kiadványokat küld ajándékul.

Next

/
Oldalképek
Tartalom