Kállay István: Kandidátusi és doktori disszertációk : 1950–1974 (A MTAK kézirattárának katalógusai 10., 1978)

XVI. Műszaki tudományok

190 MŰSZAKI TUDOMÁNYOK D 4354 KÉPES JÁNOS: Nekotorüe voproszü sztroitel'sztva cemento-betonnüh pokrütij avtomobil'nüh dorog bez svov raszsirenija v uszlovijah Vengrii. 1969. 168 1. - Kand. D 5653 KEREKES BÉLA: Rádiócsövek konstruk­ciójának és technológiájának néhány kérdé­se. (Műszaki alkotás leírása.) 1972. 311.— Kand. D 2611 KERÉNYI DÉNES: Forgógépek lökőfe­szültségigénybevételeinek számítása. 1964. 171 1. 36 t. - Kand. D 4324 KERÉNYI ISTVÁN: A technológiai para­méterek hatása a hamissodrással teijedelme­sített hazai gyártmányú poliamid-6 selyem fizikai tulajdonságaira. 1969. 251 1. — Kand. D 1090 KERESE ISTVÁN: A meszezés hatása a pőre duzzadási feszességére. 1960. 197, 8 I. - Kand. D 1824 KERESZTES SÁNDOR: Dugattyús motor­ral hajtott egyrotoros helikopter fordulat­számának stabilizálásáról. 1961.82 1. 1 Mell. - Kand. D 2271 KERKÁPOLY ENDRE: A hézagnélküli fel­építmény vasútüzemi vizsgálata. 1963. 153 1. - Kand. D 5065 KERKÁPOLY ENDRE: Az ágyazatnélküli vasúti felépítmény vizsgálata, különös te­kintettel a földalatti vasútakra. 1972. 1811. - Dokt. D 1238 KERT AI EDE: Vízfolyások vízerőkészleté­nek fokozott hasznosítása. 1960. 87 1. ­Kand. D 4732 KERTÉSZ PÁL: összeálló kőzetek alakvál­tozási folyamata. 1967. 124 1. — Kand. D 4417 KESZLER JÓZSEF: Timföldgyári zagyok szétválasztásának vizsgálata és nagyteljesít­ményű, folyamatos üzemű ülepítő centrifu­ga kialakítása. 1969. 97 1. - Kand. D 5816 KEV1CZKY LÁSZLÓ: Regressziós kísérle­tek tervezése. 1972. 198 1. 13 t. - Kand. D 809 KÉZDI ÁRPÁD: Cölöpök és cölöpcsopor­tok teherbírása. 1958. 103 1. - Dokt. D 4026 KHEIR, NAIM ADEEV: Real-time Digital Simulation of Dynamic Systems. 1969. 1461. - Kand. D 5024 KIENITZ GÁBOR: Belvízrendszerek mű­ködésének törvényszerűségei, valamint ha­tékonyságuk növelésének problémái. 1969. 148 1. 4 Mell. - Kand. D 1584 KILCZER GYULA: Refrakciós szeizmikus mérési adatok teljes javítása a legkisebb hi­banégyzetek módszerével. 1961. 62 1. 2 Mell. - Kand. D 4474 KILCZER GYULA: Az excentrikus Föld­dipólus mágneses potenciálterének koherens multipólus sora. 1968. 73 1. 15 Mell. - Dokt. D 2068 KILIÁN JÓZSEF: Nagyszilárdságú autokláv­betonok. 1963. 169 1. - Kand. D 5528 KINCSI ISTVÁN: Tisztasági fürdőállomá­nyunk helyzete, a fejlesztés szükségessége és lehetőségei, valamint a megvalósítást elő­segítő javaslatok. 1972. 121 1. — Kand.

Next

/
Oldalképek
Tartalom