Kállay István: Kandidátusi és doktori disszertációk : 1950–1974 (A MTAK kézirattárának katalógusai 10., 1978)

VI. Fizikai tudományok

FIZIKAI TUDOMÁNYOK 47 D 4652 BERÉNYI DÉNES: Magspektroszkópiai vizsgálatok rádioaktív magoknál. 1968. 201 1. - Dokt. D 1306 BERKES ISTVÁN: Elektronok kisszögű szórása. 1960. 6, 95 1. - Kand. D 3790 BIRÖ GÁBOR: Fenomenológia és modell­alkotás szerepe a klasszikus fizikában. 1967. 122, 161.-Kand. D 6120 BIRÖ TAMÁS: Az (n, t) magreakciók vizs­gálata 14 MeV-es neutronokkal. 1974. 152 1. - Kand. D 590 BODO ZALÁN: Félvezetők töltéshordozó­és potenciál-eloszlása. 1958. 63 1. 5 t. — Dokt. D 40 BODOLAI ISTVÁN: A konvektív zivatarok aerológiai-szinoptikai felvételéről. 1954. 95 1. 42 t. - Kand. D 3969 BORBÉLY IMRE: Periferijnaja model' prjamüh proceszszov i primenenie ee k reakcijam. (d, t) i Cd, He') 1968. 155 1. ­Kand. D 5455 BOSCHÁN PÉTER: Közepes tömegszámú atommagok vizsgálata önkonzisztens mód­szerekkel. 1972. 98 1. 17 t. - Kand. D 1923 BOZOKI GYÖRGY: Magaktív kozmikus su­gárzási részecskék abszorpciója levegőben és sűrű közegben. 1961. 142 1. — Kand. D 2137 BOZÓKY LÁSZLÓ: A szórt 7-sugárzás dó­ziseloszlásának alapvető összefüggéseiről. 1963. 113 1. - Dokt. D 3613 BRÁJER LÁSZLÓ: Analiz szlozsnüh szpektrov jadernogo magnitnogo.rezonansza vüszkogo razresenija. 1967. 115, 2, 5 1. — Kand. D 4042 BUJDOSO ERNŐ: Folyamatos üzemű timföld­gyári berendezések vizsgálata radioaktív izo­tópos nyomjelzéssel. 1967. 184 1. — Kand. D 1986 BUKOVSZKY FERENC: A láncmódszer és néhány alkalmazása a kristályfizikában. 1962.89 1. 18 t.-Kand. D 375 CSADA IMRE: A csillagok tengelyforgásá­nak és mágneses terének elmélete. 1956. 45 1. - Kand. D 1920 CSADA IMRE: A naptevékenység ciklikus változásának magnetohidrodinamikai elmé­lete. 1961. 126 1. - Dokt. D 5055 CSER LÁSZLÖ: A vas—alumínium ötvözet fázisátalakulásainak vizsgálata. 1971. 106 1. - Kand. D 602 CSIKAI GYULA: A neutrínó visszalökő ha­tásának és az elektron-neutrínó szögkorre­lációjának vizsgálata a He 6 0 bomlásnál Wil­son-kamrával. 1957. 56 1. — Kand. D 2945 CSIKAI GYULA: Magreakciók kísérleti vizs­gálata 14 MeV körüli neutronokkal. 1966. 1731.-Dokt. D 4985 CSIKOR FERENC: Áramok a duális rezo­nancia modellben. 1971. 109 1. - Kand. D 5702 CSILLAG LÁSZLÖ: A deutérium atom Bal­mer-vonalai finomszerkezetének mérése és a Rydberg-állandó értékének újabb meghatáro­zása. 1972. 80 1. - Kand.

Next

/
Oldalképek
Tartalom