Körmendy Kinga: A Széchenyi-gyűjtemény (A MTAK kézirattárának katalógusai 9., 1976)

Névmutató

243 Barinetti 114 Barrade, J. 117 Bartal György 117 Bártfay László 16 Bártfai Szabó László 207, 208 Bartosságh József 117 Bassi, A. 151 Batthyány Bapt. János 117 Batthyány Fülöp 17, 95, 117, 179, 182, 183 Batthyány Gusztáv 117 Batthyány Gusztávné 52, 111, 117 Batthyány Imre 195 Batthyány Imréné 179 Batthyány Józsefné 48 Batthyány Julia 211 Batthyány Kázmér 52, 183, 212 Batthyány Lajos 52, 117, 212, 228, 239 Batthyány Lajosné 118, 221 Batthyány Miklósné 53, 118 Baudis, Isidor Max 118 Bauer, Johann 210 Baum, Johann 118 Baumgartner 46, 53 Beattie, J. 118 Bebesy Ferenc 221 Beck, Anton 118 Beck Pálné 53 Becker M, 239 Beer, Alois 202 Beer Pál 37 Béldi Ferenc 8 Beleznay Károly 182 Benosik György 181 Benczúr János 20 Benesch 48 Benko István 118, 198 Benvenuti, J. B. 53, 118, 166, 179, 182 Benzion 221 Beöthy Ákos 211 Beöthy László 181 Bérczy Károly 24, 25, 47, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 100, 104, 106, 108, 109, 196. Berényi János 118 Berger, Ludwig 53, 119 Bergmann József 226 Bernáth Ferenc 181 Bertha Sándor 11, 53, 119, 209, 210 Berzeviczy Albert 171, 210 Berzeviczy Vince 17 Berzsenyi Dániel 53, 119, 179, 239 Bese János Károly 221 Bessenyei Imre 53 Bethlen Domokos 180 Bethlen János 53, 120 Bezerédj István 179, 203 Biedermann, Joseph 119 Biehl, Wilhelm 119 Biennait 53, 62 Bitnicz Lajos 14 Blaas , Karl 208 Blinkhorn 90 Blonberg 228 Boast, George 54 Bódy Antal 119 Bohus János 119 Bordini, Andre 54 Bornemissza János 119 Borsody 197 Borsody András 216 Bovet, A. 129 Böck Adalbert 54 Bölöni Farkas Sándor 112, 180 Brassai Sámuel 54, 120 Breán Kázmér 210 Brenner, Ignaz 54, 120 Bresztyenszky Béla 221 Brezecsko János 179 Brezenheim Alfonz 103, 181 Brezenheim Ferdinánd 54, 120 Brougham, Henry 120, 182, 189 Brown, James 120 Bruckenthal Mihály 181 Brimel 54, 179 Brunszvik Teréz 120, 181, 221 Buloz, Francois 120 Buótz Imre 180

Next

/
Oldalképek
Tartalom