dr. Hajnal Gáspár, Markovits Pálné, Maróth Miklós (szerk.): Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa IV. 1966–1967 (1968)

A disszertációk opponenseinek névmutatója

- 84 ­Bessenyei György 3 Bihall Andor 39 Bihari József 2 Bihari Ottó 12 2 Birck Oszkár 42 Bíró Endre 35,37 Bite Pál 27,29,33,34 Blaskovlcs Józseí 1 Blickle Tibor 27 Bod Péter 17,18 Boda Domokos 50,52,54 Bodó Zalán 23,24,64 Bodrogi György 47,54 Bognár József 17,19 Bognár Mátyás 20 Bognár Rezső 28 Bognár Sándor 41 Bokori József 18,44 Bokorné Szeghő Hanna 12 Boksái Zoltán 27 Bolla Kálmán 2 Bóna István 7 Bonta János 16,59 Bornemisza György 53 Boros Rezső 43 •Boross Béla 52 Borotvás Elemér 66 2 Borsy Zoltán 14 Botár Gyula 37 Bozóky László 51 Bölcskei Elemér 60 Bölönl István 61 Böszörményi Zoltán 36 Bretán Miklós 46 Bruckner Győző 31 Budvári Róbert 49 Burger Kálmán 25,27 2 Buza László 12 Búzás László 11 Clauder Ottó 25,34 Csalay László 55 Csanádi György 13 Csányi László 28 Császár Ákos 21 2 Csendes Béla 19 Csepreghi Pál 42 Csepreghyné Meznerics Ilona Csete László 38,42 2 Csikai Gyula 23 Csilllk Bertalan 36 2 Csiszár Vilmos 39 Csizmadia Andor 8,13 Csizmadia Ernő 18 Csókás János 56,65 Csonka Pál 59 Csűrös Zoltán 29 Cukor György 18 Czách László 21 Czeglédi Béla 29,33 Czeglédy Károly 5 Czére Béla 66 Czibere Tibor 61 Daüos András 57 Dalocsa Gábor 61 Dán Sándor 55 Danhoffer Szilárd 50 Deák Gyula 26 2,30,34 Deme László 1,2

Next

/
Oldalképek
Tartalom