Fráter Jánosné, dr. Hajnal Gáspár, Markovits Pálné (szerk.): Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa III. 1964–1965 (1967)

XII. Matematikai tudományok - XIII. Fizikai tudományok

XII. Matematikai tudományok XIII. -Fizikai tudományok DANCS ISTVÁN Megjegyzések a diophantikus app­roximációk elméletének egy álta­lánosításához és annak a diffe­renciálegyenletek elméletéhen'va­ló alkalmazásához. 1964. 67 1. T. Kand. Opp: Maka i Endre, Pinté r Lajos 511.73:517.9 517.9:511.73 BALÁZS BÉLA Az NGC 189 és Stock 24 nyilthal­mazok fotografikus fotometriája, é.n.'55 1. Kand. Opp: Osad a Imre, Mátrai Tibor Diss. 2558 523.851.3:535.243.3 BOZÓKY LÁSZLÓ Diss. 2498 HOSSZÚ ЖKLÓS Algebrai rendszereken értelmezett függvényegyenletek. 1963. HI, 104' 1. Т. Dr. Opp: Réde i László, Aczé l János, Fuchs László A szórt у -sugárzás dóziselosz­lásának alapvető - összefüggései­ről. 1963. 113 1. Dr. Opp: Kovác s István, Fenyve s Ervin. Keszthely i Lajos 517.948 513.S38 519.44 MOÓR ARTHUR 614.898.5:539.166 539.122.172 FÁT GYULA Diss. 2137 Diss. 2282 Elméleti vizsgálatok a'tüzelés­technika köréből. 1964. III, 4 1. 10 t. T. Kand. Opp: Fénye s Imre, Bass a Gábor Geometriai vizsgálatok általános 1 metrikus vonalelemterekben. 1963. 60 1. T. Dr. Opp: Varg a Ottó, Rapcsá k Anaras, Soó s Gyula 662.612:662.933 Diss. 2513 513.73 VINCZE ENDRE Diss. 2240 Egy általános módszer a függvény­egyenletek néhány osztályának meg­oldására. 1964. 140 1. T. Kand. Opp: Erdő s Jenő, Fenyő István FOGARASSY BÁLINT Szilárdtestek vezetési tulaj­donságairól. 1964. 77, F23 1. T. Kand. Opp: Kóny a Albert, -Szabó János 517.948 537.311.1 Diss. 2546 Diss. 2507 16 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom